Instrukcja obsługi BOSCH TKA8A053

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH TKA8A053. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH TKA8A053 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH TKA8A053


BOSCH TKA8A053 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3537 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH TKA8A053

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Skölj ur termoskannan och locket och Urzdzenia wolno uywa tylko w pomieszczeniach, w tempera turze pokojowej i na wysokoci nie wikszej ni 2000 m n. Prosz si upewni, e uklad przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami. Urzdzenie naley zawsze podlcza do sieci elektrycznej i stosowa zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. [. . . ] Przed umieszczaniem dzbanka na urzdzeniu naley si upewni, e pokrywa dzbanka jest zamknita. Nie naley stosowa innych dzbanków, poniewa przeplyw kawy do naczynia zostanie zablokowany przez specjaln uszczelk lejka. Gromadzenie si pewnej iloci wody na uchwycie filtra jest zjawiskiem naturalnym i nie oznacza uszkodzenia urzdzenia. Aby wyczyci urzdzenie, naley napelni pojemnik na wod 6 filiankami wody i wloy go z powrotem na miejsce. Uwaga: Moe by wyczuwalny zapach specyficzny dla nowego urzdzenia, co jest zjawiskiem naturalnym. W takim przypadku naley wla roztwór octu (1 szklanka octu na 5 szklanek wody) i uruchomi program czyszczenia. Wskazówka: Przeplukanie dzbanka izolowanego gorc wod przed uyciem pozwoli zachowa wysok temperatur kawy jeszcze dluej. wane: Po zakoczeniu procesu zaparzania naley zaczeka chwil , dopóki kawa nie przeplynie przez filtr do dzbanka. wskanik niskiego poziomu wody K Urzdzenie rozpoznaje, kiedy poziom napelnienia pojemnika na wod jest zbyt niski (mniej ni 4 filianki). W przypadku niskiego poziomu wody, pojawi si ikona K i urzdzenie automatycznie zwikszy czas parzenia. Wane: Nie uywa dzbanka do przechowywania cieplych produktów mlecznych ani ywnoci dla dzieci, poniewa mog powstawa bakterie. Dzbanek nie jest zamykany hermetycznie, aby nie dochodzilo do zassania pokrywki przez podcinienie. Po otwarciu opakowania kawy naley je szczelnie zamkn, aby zachowa jej aromat. Nie wolno zanurza urzdzenia w wodzie lub umieszcza w zmywarce do naczy!Program kilkukrotnie przerywa proces odkamieniania na pewien czas, aby umoliwi lepsze rozpuszczenie zlogów kamienia przez rodek odkamieniajcy. rozwizywanie problemów Proces parzenia kawy znacznie si wydlua lub urzdzenie automatycznie si wylcza przed zakoczeniem procesu parzenia. [. . . ] gwarancja Dla urzdzenia obowizuj warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokladne informacje otrzymacie Pastwo w kadej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urzdzenia. W celu skorzystania z uslug gwarancyinych konieczne jest przedloenie dowodu kupna urzdzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH TKA8A053

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH TKA8A053.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag