Instrukcja obsługi BOSCH MY WAY 2 TAS6504

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH MY WAY 2 TAS6504. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH MY WAY 2 TAS6504 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH MY WAY 2 TAS6504


BOSCH MY WAY 2 TAS6504 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3124 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH MY WAY 2 TAS6504

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Där får du upptäcka den stora mångfalden av drycker och lämpliga TASSIMO-tillbehör och beställa dem online. Fyll vattentanken R och Avkalkning Q blinkar samtidigt och det går inte att använda maskinen. Detta vatten kontrolleras kontinuerligt och är säkert att dricka i enlighet med lagbestämmelserna) eller med vatten från privat vattenförsörjning som har testats och befunnits vara säkert att dricka. Innan maskinen används på nytt ska filtret avlägsnas och behållaren och tratten rengöras noggrant. [. . . ] Prowadzcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworz odpowiedni system umoliwiajcy oddanie tego sprztu. Wlaciwe postpowanie ze zuytym sprztem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do uniknicia szkodliwych dla zdrowia ludzi i rodowiska natu ralnego konsekwencji, wynikajcych z obecnoci skladników niebezpiecznych oraz niewlaciwego skladowania i przet warzania takiego sprztu. Jeli nie uda si znale rozwizania okrelonego problemu, naley skontaktowa si z naszym dzialem obslugi klienta. Parzenie, ale napój nie jest nieprawidlowo Sprawdzi, czy pojemnik na wod jest prawidlowo wstawiony. Pojemnik na wod zostal wyjty podczas zaparzania lub system jest zapowietrzony. Migaj wszystkie wskaniki / przyciski sluce do ustawiania mocy, temperatury i iloci napoju. Przed wlczeniem kapsulki T DISC upewni si, e urzdzenie jest podlczone do sprawnej sieci elektrycznej. Wloy T DISC zadrukowan stron do dolu w taki sposób, aby lcznik znalazl si w przewidzianym na niego otworze. System zaparzania jest Zaparzacz otwiera dopiero, gdy wskanik jeszcze zablokowany. Wskanik odkamienianie Q wieci lub miga, mimo e stosowana byla zmikczona woda. Pomaraczowa kapsulka serwisowa T DISC jest uszkodzona lub zostala zgubiona. Nie s dostpne wszystkie moliwoci ustawie (moc napoju n, temperatura napoju Z lub ilo napoju N). Mniej napoju: W trakcie zaparzania nacisn przycisk Start/Stop, aby zakoczy proces. Wklad filtrujcy BRITA MAXTRA+ Universal przeznaczony jest tylko do filtrowania wody kranowej pochodzcej z wodocigów miejskich (uwaga: taka woda jest caly czas kontrolowana, zgodnie z lokalnymi przepisami okrelajcymi przydatno do spoycia) oraz do wody z prywatnych uj, która zostala zbadana i dopuszczona do spoycia. Jeeli wymagane jest przegotowanie wody z danego ujcia lub sieci wodocigowej, dotyczy to take wody przefiltrowanej przez filtr BRITA. Jeli zalecenie przegotowywania wody przestaje obowizywa, zbiornik powinien zosta umyty i zaopatrzony w nowy wklad. osób z obnion odpornoci lub niemowlt) zalecane Jest picie wylcznie przegotowanej wody; dotyczy to równie wody filtrowanej. Bez wzgldu na rodzaj uywanej wody zaleca si jej gotowanie w garnkach ze stali nierdzewnej. Jeden litr przefiltrowanej wody BRITA zawiera jednak mniejsz ilo potasu ni np. Jeli masz chore nerki lub jeste na diecie ograniczajcej spoycie potasu, zalecamy skonsultowanie si z lekarzem przed uyciem filtra do wody BRITA. [. . . ] , platí pre plynové spotrebice a spotrebice s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebice dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky · Pl Gwarancja Dla urzdzenia obowizuj warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokladne informacje otrzymacie Pastwo w kadej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urzdzenia. W celu skorzystania z uslug gwarancyinych konieczne jest przedloenie dowodu kupna urzdzenia. Warunki gwarancji regulowane s odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 30. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH MY WAY 2 TAS6504

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH MY WAY 2 TAS6504.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag