Instrukcja obsługi BLACK & DECKER CS 1840

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BLACK & DECKER CS 1840. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BLACK & DECKER CS 1840 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BLACK & DECKER CS 1840


BLACK & DECKER CS 1840 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8699 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BLACK & DECKER CS 1840

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Detta verktyg får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas och får vägledning om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. [. . . ] ρ Skjut handtaget på höljet helt och hållet och sök dess riktiga läge tills det ”snäpper” på plats. ρ För att göra trimmertråden längre, tryck in POWERCOMMAND Easy feed knappen (4) helt och hållet medan trimningen pågår och släpp den sedan (bild K). - och spjälstaket sliter extra mycket på tråden och gör även att den går av. Sten- och tegelväggar, kantsten och trä kan slita på tråden mycket snabbt. Under användningen kommer spetsen på nylontråden att nötas och sliten och den särskilda matarspolen kommer automatiskt att mata ut och trimma en ny längd på linan. Trimmertråden slits snabbare och kräver mer utmatning om klippning och trimningen sker längs stenläggningar eller andra sträva ytor eller om kraftiga växter trimmas. [. . . ] Se till att du använder korrekt trådstorlek och diameter (2, 00 mm) - mindre och större storlekar kan påverka funktionen i det automatiska matningssystemet. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BLACK & DECKER CS 1840

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BLACK & DECKER CS 1840.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag