Instrukcja obsługi BIONAIRE BFH004X-01

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BIONAIRE BFH004X-01. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BIONAIRE BFH004X-01 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BIONAIRE BFH004X-01


BIONAIRE BFH004X-01 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (660 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BIONAIRE BFH004X-01

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Przed użyciem grzejnika należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji oraz z ilustracjami. • Nie używać przedłużaczy , ponieważ mogą one spowodować przegrzanie urządzenia. € Ze względów bezpieczeństwa wymiany uszkodzonego przewodu lub wtyczki dokonywać może wyłącznie producent lub jego autoryzowany agent serwisowy lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba. € Grzejnik nie posiada części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika. [. . . ] = wysoka moc (2400 W) * = wentylator – chłodne powietrze Nastawianie temperatury Przy pomocy termostatu nastawić żądaną temperaturę. Termostat będzie włączać się i wyłączać, aby utrzymywać wybraną temperaturę. Aby wybrać żądane ustawienie należy przekręcić pokrętło termostatu w prawo jak najdalej się da. Gdy osiągnięta zostanie żądana temperatura powoli przekręcać pokrętło w lewo, aż grzejnik się wyłączy. Nacisnac przycisk trybu MODE raz, aby recznie wybrac ustawienie niskiej mocy (LOW). Nacisnac przycisk trybu MODE ponownie, aby recznie wybrac wysoka moc (HIGH). Nacisnac przycisk trybu MODE jeszcze raz, aby wybrac nastawienie AUTO/LOW. Zadana temperatura bedzie sie pokazywac na wyswietlaczu przez 2 sekundy. Zadana temperatura bedzie sie pokazywac na wyswietlaczu przez 2 sekundy. Zadana temperatura bedzie sie pokazywac na wyswietlaczu przez 2 sekundy. Jezeli temperatura panujaca w pomieszczeniu jest nizsza od wybranej, grzejnik wlaczy sie i temperatura w pomieszczeniu bedzie stopniowo wzrastac az osiagnie zadany poziom. Aby grzejnik wylaczyc, nalezy nacisnac przycisk trybu MODE i przytrzymac przez dwie sekundy. Jezeli grzejnik nie wlaczy sie w trybie AccuTemp™, nalezy sprawdzic, czy temperatura w pomieszczeniu nie jest wyzsza od zadanej. W trybie automatycznym, gdy grzejnik sie automatycznie wylacza, blyskac bedzie lampka sygnalizujaca wysoka lub niska moc (w zaleznosci od ustawienia). Aby grzejnik pracowal w trybie ciaglym, nalezy wybrac reczne ustawienie High lub Low. Termostat AccuTemp™ zapamietuje ustawienia, jezeli grzejnik zostanie wylaczony przy uzyciu przycisku trybu MODE (zob. Jezeli grzejnik byl wylaczony z sieci, ustawienia termostatu trzeba na nowo zaprogramowac w sposób opisany powyzej. Jeżeli grzejnik jest włączony, należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk trybu pracy, aby go wyłączyć. Poslugujac sie przyciskami (+) lub (-) zaprogramowac grzejnik, tak aby wlaczyl sie po zadanym czasie (maksymalnie po 16 godzinach). Po upływie ustawionego czasu, grzejnik załączy się automatycznie w trybie „Auto-HI24°C” na okres 2 godzin. Przy wlaczonym grzejniku przycisnac i przytrzymac oba przyciski (+) i (-), aby wybrac funkcje timera. Poslugujac sie przyciskami (+) lub (-) zaprogramowac grzejnik, tak aby sie wylaczyl po zadanym czasie (maksymalnie po 16 godzinach). [. . . ] € Firma Holmes Products Europe zobowiązuje się, że w podanym terminie naprawi lub wymieni dowolną część urządzenia, która zostanie uznana za wadliwą pod następującymi warunkami: • Użytkownik poinformuje niezwłocznie naszą firmę o wystąpieniu wady. € Urządzenie nie było w żaden sposób modyfikowane, nie używano go w niewłaściwy sposób ani też nie było naprawiane przez osobę nie posiadającą autoryzacji Holmes Products Europe. € Użytkownikowi kupującemu używane urządzenie lub użytkującemu je do celów zarobkowych lub publicznych nie przysługują żadne prawa na mocy niniejszej gwarancji. € Na naprawione lub wymienione urządzenie zostanie udzielona gwarancja na takich samych warunkach co niniejsza gwarancja i będzie ona obowiązywać przez pozostały okres gwarancyjny. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BIONAIRE BFH004X-01

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BIONAIRE BFH004X-01.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag