Instrukcja obsługi BEKO SGA7126P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO SGA7126P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO SGA7126P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO SGA7126P


BEKO SGA7126P : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2509 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO SGA7126P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Się przed obrażeniami ciała lub • Przed napełnieniem zbiornika uszkodzeniem mienia. Wodą należy odłączyć produkt Nieprzestrzeganie tych instrukcji od zasilania. 1 Ogólne zasady • Urządzenie powinno być użyzachowania wane i przechowywane na stabezpieczeństwa bilnej powierzchni. € Urządzenie jest zgodne z mię- • Gdy urządzenie jest ustawione dzynarodowymi normami bez- na podstawie, powierzchnia pod pieczeństwa. [. . . ] Opakowanie należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, tak aby wszystkie materiały zostały poddane recyklingowi. Wartości podane w oznaczeniach umieszczonych na tym wyrobie lub w innych dostarczanych z nim materiałach drukowanych uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu. parownica / Instrukcja obsługi 65 / 104 PL 2 Parownica Panel sterowania Symbol Opis Zbiornik wody jest pusty Poziom pary Należy wymienić wkład odkamieniający Ustawienia temperatury Automatyczne wyłączenie Samoczyszczenie Inteligentny tryb EKO 66 / 104 PL Parownica / Instrukcja obsługi 3 Obsługa 3. 1 Przeznaczenie • Odzież uszytą ze 100% czystej wełny można prasować przy użyciu pary. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku i • Prasowanie może powodować połysk na prasowania w gospodarstwie domowym. Zanurz wkład odkamieniający (1) w wodzie na 5 minut, aby zwiększyć jego skuteczność. A OSTRZEŻENIE Nie wolno dopuścić do kontaktu żelazka z częściami metalowymi, takimi jak zamki błyskawiczne i nity. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dwukrotnie napełnić zbiornik (5) wodą (patrz punkt 3. 6) i odparować ją , aby usunąć pozostałości po procesie produkcji. Przy pierwszym użyciu urządzenia może być wyczuwalny nieznaczny zapach. Jedwab) należy prasować po lewej stronie lub w inteligentnym trybie EKO. € W przypadku tkanin takich jak aksamit należy stosować bardzo mały nacisk i prasować je w jednym kierunku. C A A Inteligentny tryb EKO urządzenia jest odpowiedni do wszystkich rodzajów tkanin, które można prasować. Prasowanie OSTRZEŻENIE: parą jest możliwe na wszystkich poziomach temperatury z wyjątkiem ustawienia „•”. OSTRZEŻENIE: napełniania zbiornika wody bez – Gdy urządzenie zacznie działać, rozlegnie się zdejmowania żelazka z parownicy charakterystyczny dźwięk. Należy upewnić się, że urządzenie – Panel sterowania (10) zaświeci i wyłączy się. (11), wyłącz Działająca pompa może wytwarzać urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka. przy pierwszym użyciu urządzenie rozpoczyna działanie w inteligentnym trybie EKO. Ustawienie to zapewnia bezpieczną temperaturę i ilość pary dla wszystkich tkanin, które można prasować. Poziom temperatury inny niż inteligentny tryb EKO można ustawić za pomocą przycisku sterowania (11) (patrz punkt 3. Otwórz pokrywkę zbiornika wody (6) i napełnij Wybrane OSTRZEŻENIE: go wodą do poziomu MAX. [. . . ] Gdy na panelu sterowania (10) miga symbol usuwania osadu kamiennego (samoczyszczenia) „ ”, oznacza to, że należy usunąć osad kamienny. € Jeśli urządzenie nie będzie używane przez Po przejściu urządzenia w dłuższy czas, należy je przechowywać w tryb usuwania kamienia bezpiecznym miejscu. (samoczyszczenia) symbol „ ” • Najpierw zaczekaj, aż urządzenie całkowicie na panelu sterowania (10) będzie ostygnie. Trzymaj żelazko poziomo nad zlewem i potrząśnij nim, jednocześnie naciskając i • Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO SGA7126P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO SGA7126P.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag