Instrukcja obsługi AMICA AMMB25E2SGW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AMICA AMMB25E2SGW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AMICA AMMB25E2SGW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AMICA AMMB25E2SGW


AMICA AMMB25E2SGW : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2322 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AMICA AMMB25E2SGW

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dzieci w wieku poniej 8 lat, powinny trzyma si z dala od urzdzenia, chyba e s pod nadzorem osoby doroslej; Urzdzenia nie naley czyci par Powierzchnie szafki mog podczas pracy kuchenki rozgrza; Dla zmniejszenia zagroenia poarem, obraeniami ludzi albo wystawieniem na dzialanie nadmiernej energii Niezbdny jest cisly nadzór w celu zmniejszenia za- Trybie kombinowanym, dzieci mog uywa tej kuchen- Ki tylko pod nadzorem doroslych z uwagi na wytwarza- Przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicz- Nej oraz osoby o braku dowiadczenia lub znajomoci sprztu, gdy s one nadzorowane lub zostaly poinstru- Wykonywania przez dzieci chyba e ukoczyly 8 lat i s nadzorowane przez odpowiedni osob. Podczas ogrzewania ywnoci w pojemnikach plastikowych lub papierowych, naley nadzorowa prac ku- W przypadku zauwaenia dymu i/lub ognia, wylczy Albo przez wykwalifikowan osob w celu uniknicia Pieczajcych przed emisj promieniowania, w czasie Kuchenki bez potrawy lub z potraw o bardzo malej za- Nie podgrzewa butelek dla niemowlt lub potraw dla Nie robi konserw domowych w kuchence mikrofalowej, gdy nie zawsze cala zawarto sloika osign Nia w domu lub w obiektach, takich jak*: kuchnia dla Skach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i I ponownie w polowie czasu gotowania. Zostawi jeszcze na krótki czas w kuchence i raz jesz- Gdy urzdzenie jest uywane w trybie kombinowanym, Dzieci powinny uywa kuchenki tylko pod nadzorem Przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci fi- Zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku Dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba e odby- Wa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj uyt- Dzieci, aby nie bawily si sprztem. Nikow/torebek papierowych lub plastykowych przed Niektóre produkty, takie jak cale jajka (gotowane i/lub surowe), woda z olejem lub tluszczem, uszczelnione I dlatego nie naley ich podgrzewa w tej kuchence. [. . . ] Krótki sznur sieciowy przewidziany jest, aby zmniejszy zagroenia wynikajce z zapltania si lub wylczenia przez potknicie si o dluszy sznur. Jeeli stosuje si przedluacz: - Oznakowane znamionowe dane elektryczne przedluacza winny by co najmniej tak due, jak znamionowe dane elektryczne urzdzenia. - Przedluacz winien by sznurem 3- przewodowym z uziemieniem, - Dlugi sznur powinien by tak poprowadzony, aby nie zwieszal si poprzez blat lub plyt stolu, gdzie móglby zosta pocignity przez dzieci, albo zahaczony i wycignity mimo woli. W razie wtpliwoci mona sprawdzi dane naczynie postpujc wedlug poniszej procedury: Badanie naczynia: 1 Napelni pojemnik bezpieczny do stosowania w mikrofalówce 1 filiank zimnej wody (250 ml), to samo uczyni z badanym naczyniem. Pianka plastikowa moe stopi si lub zanieczyci ciecz w niej si znajdujc, gdy zostanie wystawiona na dzialanie wysokiej temperatury. Drewno wysycha, gdy jest stosowane w kuchence mikrofalowej i moe pkn lub si zlama. Male gladkie kawalki mona uywa do pokrywania cienkich kawalków misa lub drobiu, aby zapobiec nadmiernemu przegotowaniu. Moe wystpi wyladowanie lukowe, jeeli folia jest zbyt blisko cianek kuchenki. Uywa jako przykrycia dla zapobieenia rozbryzgom lub jako opakowania dla parowania. , , Torebki do gotowania , , i szczelnie zamknite torebki plastykowe naley naci, podziurkowa albo zaopatrzy w odpowietrznik zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Uywa do przykrycia potrawy w czasie gotowania w celu utrzymania wilgotnoci. Uywa jako przykrycia, aby zapobiec rozbryzgiwaniu i aby utrzyma wilgotno. Silanie kuchenki, gdy drzwi zostan otwarte w 2 W czasie gotowania zawsze stosowa talerz obrotowy i wózek obrotowy. 3 Do gotowania lub podgrzewania zawsze kla wszelkie potrawy na talerzu obrotowym 4 Jeeli talerz obrotowy pknie, naley zwróci si do najbliszego autoryzowanego punktu serwisowego. - Sprawdzi kuchenk pod wzgldem uszkodze takich jak wgniecenia przesunicia lub zlamania drzwi. Kuchenka moe by uywana tylko po uprzednim zabudowaniu jej w mebel kuchenny*. Upewni si wczeniej, czy jego napicie i czstotliwo s takie same jak na tabliczce znamionowej. OSTRZEENIE: Nie instalowa kuchenki nad plyt kuchenn lub innym urzdzeniem wytwarzajcym cieplo. 5) Aby zakoczy ustawianie zegara nacisn [Kitchen Timer/Clock] Bdzie miga , , :" , a nastpnie czas podwietli si. Uwaga: 1) Jeli po wlczeniu zasilania nie zostanie ustawiony aktualny czas, urzdzenie nie bdzie dziala. 2) Jeli podczas procesu ustawiania aktualnego czasu, uytkownik wcinie [Stop/ Clear] kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego stanu. ] cztery razy lub obróci [ ] w celu wybrania odpowiedniej mocy. [. . . ] Wymieni bezpiecznik lub wlczy wylcznik (naprawa tylko przez Serwis Amica) Sprawdzi gniazdko przy pomocy innych urzdze elektrycznych. Przed czyszczeniem upewnij si, e kuchenka jest odlczona od ródla zasilania. C) Ram drzwi, uszczelk i ssiadujce elementy, gdy s brudne czy ostronie mokr szmatk. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosowa tylko lagodne, niecierne mydla lub detergenty, nanoszone gbk lub mikk ciereczk. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AMICA AMMB25E2SGW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AMICA AMMB25E2SGW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag