Instrukcja obsługi AEG-ELECTROLUX DDE5960B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX DDE5960B. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX DDE5960B będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX DDE5960B


AEG-ELECTROLUX DDE5960B : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3527 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX DDE5960B

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby vám bezchybn slouzil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadují zivot, a vybavili funkcemi, které u obycejných spotebic nespís nenajdete. Sklo musí být zavené, aby slo otevít posuvné okénko a aby fungoval spotebic. [. . . ] Otworzy mal pokryw z przodu i upewni si, e szklany panel znajdujcy si w rodku nie jest obluzowany. Nie naley umieszcza adnych naczy ani innych przedmiotów na wysuwanej czci ani pod ni. Gotowanie w naczyniach z pokrywk na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smaenie. Intensywne gotowanie i smaenie duych porcji po- traw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzej- nych lub palnikach. Gdy funkcja jest wlczona, dodatkowe dotknicie Jeli konieczna jest wymiana lub wyczyszczenie filtra wglowego, miga Patrz informacje dotyczce czyszczenia lub wymiany filtra wglowego zawarte w rozdziale , , Konserwacja i czyszczenie". Aby zapobiec powstaniu plam, naley zaczeka, a urzdzenie ostygnie i przetrze powierzchni czyst ciereczk lub pa- pierowym rcznikiem. Gdy wlczy si powiadomienie dotyczce filtra, naley postpowa zgodnie ze wskazówkami dotyczcymi czyszczenia akcesoriów. Ywotno filtra wglowego jest zrónicowana i zaley od rodzaju goto- wanych potraw oraz czstotliwoci czyszczenia filtra przeciwtluszczo- wego. Filtry s zamocowane za pomoc zatrzasków oraz trzpieni po przeciwnej stronie. Aby nie doszlo do przypadkowego wepchnicia pokrywy, jest ona wyposaona w dwa zaczepy na bokach. Umy wklad filtra w gorcej wodzie bez dodatku detergentu lub w zmywarce. Wlczy w zmywarce cykl zmywania bez plynu nablyszczajcego i innych detergentów. [. . . ] Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Cihazin yüzeyini yumuak bir bez ve deterjanli sicak su ile temizleyin. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX DDE5960B

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX DDE5960B.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag