Instrukcja obsługi WIKO TOMMY

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WIKO TOMMY. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WIKO TOMMY będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WIKO TOMMY


WIKO TOMMY : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2706 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WIKO TOMMY

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Spółka WIKO nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za przetwarzanie i monitoring treści i usług stron trzecich dostępnych za pomocą tego urządzenia. Wszelkie pytania lub żądania dotyczące tych treści lub usług powinny być przekazane bezpośrednio dostawcy danych treści i usług. Kar tę SIM oraz sieć lub system (komórkowy lub inny), dzięki któremu działa to urządzenie, dostarcza niezależny operator zewnętrzny. Spółka WIKO wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność związaną z funkcjonowaniem, dostępnością, pokryciem, usługami czy możliwościami sieci lub systemu (komórkowego lub innego). [. . . ] ~ Powiadomienia Ikony powiadomień wyświetlane są na panelu powiadomień Moc sygnału Funkcja Bluetooth włączona Nawigacja GPS Trwa połączenie Połączenie zawieszone Nieodebrane połączenie Synchronizacja danych Nowa wiadomość e-mail Alarm ustawiony Tryb wibracji włączony Nowa wiadomość głosowa 4G Połączenie z siecią 4G Połączenie z siecią HSPA+ (3G++) Połączenie z siecią HSPA (3G+) 3G Połączenie z siecią 3G 2G Połączenie z siecią GPRS/EDGE Brak sygnału Roaming Wi-Fi dostępne sieci bezprzewodowe Połączenie Wi-Fi Pobieranie danych Telefon jest podłączony do komputera Poziom naładowania baterii Nowa wiadomość SMS lub MMS Tryb samolotowy włączony Zmiana karty SIM Brak karty SIM W zależności od aplikacji, powiadomienia mogą być realizowane sygnałem dźwiękowym, wibracją lub migającą diodą. Panel powiadomień Aby zobaczyć szczegółowo wszystkie powiadomienia, wyświetlone zostaną informacje o nowych wiadomościach, nadchodzących wydarzeniach, stanie pobieranych plików. Wciśnij , aby usunąć wszystkie pojedyncze powiadomienia, otwar te aplikacje zostaną zachowane na liście. Aby zamknąć panel powiadomień, przesuń palec w górę z dolnego paska panelu lub naciśnij WSTECZ . Informacje o bezpieczeństwie Aby bezpiecznie używać telefonu, należy przeczytać uważnie informacje o bezpieczeństwie: 1. małe dzieci: Zachowaj szczególną ostrożność z małymi dziećmi. Telefon komórkowy zawiera wiele drobnych części, dlatego też trzeba zachować szczególną ostrożność kiedy dziecko bawi się telefonem. Produkt zawiera drobne części, które mogą zostać połknięte i spowodować uduszenie. Jeśli urządzenie jest wyposażone w aparat lub daje oświetlenie, nie należy go używać zbyt blisko oczu dzieci lub zwierząt. Ochrona słuchu: Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami, za pomocą małych lub większych słuchawek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, podczas słuchania muzyki lub rozmowy. Szkodliwy wpływ pola magnetycznego: Pole magnetyczne może uszkadzać kar ty z paskiem magnetycznym, dlatego nie umieszczaj telefonu w pobliżu karty kredytowej. Nie przechowuj urządzenia w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, nigdy nie narażaj telefonu na działanie promieni słonecznych lub wilgotne środowis- ko. Odpowiednia temperatura dla telefonu wynosi od -10°C do +45°C, maksymalna temperatura podczas ładowania, określona przez producenta wynosi +40°C. Materiał, z którego wykonana jest obudowa telefonu wymaga podłączenia do interfejsu USB w wersji 2. Adapter musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępny. Aby zwiększyć żywotność baterii, należy używać wyłącznie ładowarek i baterii firmy WIKO. Zużytych baterii i telefonów należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami o recyklingu. Bateria może być wielokrotnie ładowana zanim będzie konieczna jej wymiana. Kiedy widać, że bateria jest słaba, można ją wówczas wymienić. Jeśli nie korzystasz z telefonu przez długi okres czasu, pamiętaj o naładowaniu baterii, aby zoptymalizować jej żywotność. Nie wyrzucaj baterii z odpadami gospodarstwa ~ Ważne informacje o użytkowaniu domowego, pamiętaj o recyklingu i zastosuj się do wskazówek producenta. [. . . ] Jak zmniejszyć poziom narażenia na fale radiowe: Aby zmniejszyć ilość napromieniowania, zalecane jest używanie telefonu w dobr ych warunkach. Należy ograniczyć używanie telefonu szczególnie na parkingach podziemnych, podczas jazdy samochodem, w pociągu, itp. Aby ograniczyć narażenie na promieniowanie, zalecane jest używanie zestawu głośnomówiącego. Aby zmniejszyć skutki narażenia na długotrwałe pro- mieniowanie, zalecamy młodzieży trzymać telefon z dala od dolnej części brzucha, a kobietom w ciąży z dala od brzucha. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WIKO TOMMY

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WIKO TOMMY.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag