Instrukcja obsługi WIKO SUNNY

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WIKO SUNNY. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WIKO SUNNY będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WIKO SUNNY


WIKO SUNNY : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2851 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WIKO SUNNY

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Com/c5-contact-after-sales-service Instrukcja obsługi Treść niniejszych informacji może się różnić w niektór ych częściach, w zależności od wersji jego oprogramowania i od operatora sieci. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe informacje potrzebne do szybkiego zaznajomienia się z zakupionym produktem, a także światem WIKO. Copyright © 2016 WIKO Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą w żadnym wypadku być przekazywane czy powielane w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia WIKO. znaki handlowe WIKO to zastrzeżony znak towarowy spółki WIKO SAS. [. . . ] Telefon komórkowy zawiera wiele drobnych części, dlatego też trzeba zachować szczególną ostrożność kiedy dziecko bawi się telefonem. Produkt zawiera drobne części, które mogą zostać połknięte i spowodować uduszenie. Jeśli urządzenie jest wyposażone w aparat lub daje oświetlenie, nie należy go używać zbyt blisko oczu dzieci lub zwierząt. Ochrona słuchu: Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami, za pomocą małych lub większych słuchawek może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, podczas słuchania muzyki lub rozmowy. Aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko wypadków, należy zachować szczególną ostrożność podczas kierowania pojazdem. Używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy może rozpraszać kierowcę i przyczynić się do wypadku. Należy przestrzegać wszystkich przepisów regulujących korzystanie z telefonu w czasie jazdy. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas jazdy jest zabroniona, a zestaw głośnomówiący nie jest rozwiązaniem. W szpitalu: W pobliżu urządzeń medycznych należy wyłączyć telefon. Pozostawienie włączonego telefonu w pobliżu urządzeń medycznych jest bardzo niebezpieczne. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i ostrzeżeń w szpitalach i ośrodkach zdrowia. Nie należy używać telefonu na stacji benzynowej w pobliżu dystrybutorów. Używanie telefonu na terenie stacji obsługi pojazdów jest niebezpieczne. Implanty elektroniczne i rozruszniki serca: Osoby, które mają wstawione implanty elektroniczne lub rozrusznik serca powinny przez ostrożność trzymać telefon po przeciwnej stronie implantu podczas wykonywania rozmowy. Jeśli zauważysz, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca, należy natychmiast wyłączyć telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika w celu uzyskania informacji o dalszych działaniach. Zagrożenie pożarowe: Nie należy zostawiać telefonu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfer lub kuchenka. Nie umieszczaj telefonu w trakcie ładowania w pobliżu materiałów łatwopalnych (realne zagrożenie pożarowe). Kontakt z cieczami: Nie wolno narażać telefonu na kontakt z cieczami, ani dotykać mokrymi rękami, wszystkie szkody spowodowane przez wodę mogą być nieodwracalne. nie należy narażać baterii na kontakt z przedmiotami wytwarzającymi pole magnetyczne. Istnieje ryzyko zwarcia między dodatnimi i ujemnymi biegunami baterii, co spowoduje całkowite zniszczenie baterii lub telefonu. Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). [. . . ] Zgoda na przetwarzanie danych Rejestracja telefonu WIKO jest darmową usługą, która pozwala specjalistom firmy WIKO na dostęp do danych technicznych telefonu, aby móc poznać w czasie rzeczywistym specyfikację urządzenia. W zamian zaś użytkownik otrzymuje informacje o dostępnych aktualizacjach oprogramowania i wadach technicznych wykr ytych w modelu lub serii. Dzięki tej usłudze użytkownik otrzymuje natychmiastowe informacje o wszelkich nieprawidłowościach oraz pomoc w ich rozwiązaniu tak szybko jak jest to możliwe. Gromadzenie tych informacji jest konieczne, gdyż umożliwia firmie WIKO proponowanie aktualizacji dostosowanych do Twojego telefonu. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WIKO SUNNY

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WIKO SUNNY.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag