Instrukcja obsługi WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL


WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10116 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL WIO 3O33 DELGUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych, takich jak: • kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych; • budynki gospodarcze; • pokoje hotelowe, motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne; • obiekty typu „bed-andbreakfast”. Urządzenie należy używać wyłącznie do mycia naczyń, zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji. Po zakończeniu każdego cyklu oraz przed czyszczeniem lub przeprowadzeniem jakichkolwiek prac związanych z konserwacją lub utrzymaniem tego urządzenia należy zamknąć dopływ wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania elektrycznego. [. . . ] Upewnić się, czy wąż dopływowy i wąż spustowy nie są zagięte ani ściśnięte. Przed pierwszym użyciem sprawdzić szczelność przewodu do doprowadzania i odprowadzania wody. Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, aby dostęp do jego ściany tylnej był trwale ograniczony np. Poprzez dosunięcie do ściany pomieszczenia, ścianki mebla lub murku w przypadku montażu na wyspie pośrodku pomieszczenia. Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach i sprawdzić za pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane. W przypadku instalacji urządzenia na końcu szeregu urządzeń, gdy odsłonięta jest jego boczna ściana, należy zakryć od tej strony obszar zawiasów, aby uniknąć ryzyka zgniecenia. Jeśli zmywarka ma otwory wentylacyjne w podstawie, to otwory te nie mogą być zasłonięte dywanem. ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępie styków wynoszącym 3 mm. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany przewodu zasilającego, należy go wymienić na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego może wykonać tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami lokalnymi. W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do elektrycznych części urządzenia. [. . . ] Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL WIO 3O33 DEL.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag