Instrukcja obsługi WHIRLPOOL WFC 3C26 GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL WFC 3C26. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL WFC 3C26 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL WFC 3C26


WHIRLPOOL WFC 3C26 GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10918 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL WFC 3C26GUIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez odpowiedniego nadzoru. DOZWOLONE UŻYTKOWANIE UWAGA: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego systemu zdalnego sterowania. [. . . ] Jeśli węże nie są wystarczająco długie, należy zwrócić się do sprzedawcy. Upewnić się, czy wąż dopływowy i wąż spustowy nie są zagięte ani ściśnięte. Przed pierwszym użyciem sprawdzić szczelność przewodu do doprowadzania i odprowadzania wody. Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, aby dostęp do jego ściany tylnej był trwale ograniczony np. Poprzez dosunięcie do ściany pomieszczenia, ścianki mebla lub murku w przypadku montażu na wyspie pośrodku pomieszczenia. Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie stoi stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach i sprawdzić za pomocą poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane. W przypadku instalacji urządzenia na końcu szeregu urządzeń, gdy odsłonięta jest jego boczna ściana, należy zakryć od tej strony obszar zawiasów, aby uniknąć ryzyka zgniecenia. Jeśli zmywarka ma otwory wentylacyjne w podstawie, to otwory te nie mogą być zasłonięte dywanem. ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępie styków wynoszącym 3 mm. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany przewodu zasilającego, należy go wymienić na identyczny. Wymianę przewodu zasilającego może wykonać tylko wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi przepisami lokalnymi. W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie pasuje do danego gniazdka, skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub, gdy zostało uszkodzone, bądź spadło. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do elektrycznych części urządzenia. Należy unikać dotykania urządzenia wilgotnymi częściami ciała i nie obsługiwać go stojąc boso. [. . . ] Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. DEKLARACJA ZGODNOŚCI To urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i jest rozprowadzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa następujących dyrektyw: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE i RoHS 2011/65/UE. To urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane oraz jest rozprowadzane zgodnie z wymaganiami dyrektyw WE dotyczących ekoprojektowania i etykietowania energetycznego: 2009/125/WE i 2010/30/ UE. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL WFC 3C26

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL WFC 3C26.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag