Instrukcja obsługi WHIRLPOOL ARC 104/1/A MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL ARC 104/1/A. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL ARC 104/1/A będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL ARC 104/1/A


WHIRLPOOL ARC 104/1/A MANUAL DE INSTRUÇÕES: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8784 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   WHIRLPOOL ARC 104/1/A PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL ARC 104/1/A INSTRUCTION FOR USE (1215 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL ARC 104/1/AMANUAL DE INSTRUÇÕES

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcję należy zachować, aby można było z niej korzystać w przyszłości. Się, czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi zamykają się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od dostarczenia produktu. Przed uruchomieniem należy odczekać co najmniej dwie godziny w celu zwiększenia efektywności obwodu chłodniczego. [. . . ] € Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu udostępnionej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. € Aby uniknąć niebezpieczeństwa zablokowania się wewnątrz i uduszenia, nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się bądź chowały w środku urządzenia. • Nie połknąć płynu (nietoksyczny) zawartego we wkładach chłodniczych , jeśli obecne. € Nie jeść kostek lodu lub lodów zaraz po ich wyjęciu z zamrażalnika, ponieważ mogłyby spowodować zimne oparzenia. UŻYTKOWANIE • Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć zasilanie elektryczne. € Wszystkie urządzenia wyposażone w wytwarzacz lodu i w dystrybutor wody muszą być podłączone do sieci wody pitnej (o ciśnieniu sieci wodnej zawartym w przedziale: 1, 7 – 8, 1 bar (25 i 117 PSI). Wytwarzacze lodu i/lub dystrybutory wody, które nie są podłączone bezpośrednio do sieci wodnej, muszą być napełniane wyłącznie wodą pitną. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania wymienionych powyżej środków ostrożności i zaleceń. Gdy urządzenie jest podłączone, oświetlenie wewnętrzne zapala się przy otwarciu drzwi chłodziarki. Do przechowywania żywności przez krótki czas pokrętło termostatu można ustawić pomiędzy 1 (Min. - Przy przechowywaniu żywności przez długi czas w komorze ustawić pokrętło na 3 lub 4. Uwaga: Temperatury wewnętrzne są także zależne od temperatury otoczenia, od miejsca, w którym stoi urządzenie oraz od częstotliwości otwierania jego drzwi. Położenia pokrętła termostatu powinny zmieniać się zależnie od tych czynników. Jak przechowywać produkty spożywcze w komorze chłodziarki Produkty spożywcze należy wkładać tak, jak to podano na ilustracji. Uwaga Przechowywanie warzyw o wysokiej zawartości wody powoduje powstawanie kondensatu na szklanej półce szuflady na owoce i warzywa: nie ma to wpływu na prawidłowe działanie chłodziarki. W komorze można przechowywać mrożonki przez okres podany na opakowaniu, a także można zamrażać świeże produkty. Ilość świeżych produktów, jakie można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej. Uwaga: Komora niskiej temperatury może utrzymywać odpowiednią temperaturę do przechowywania żywności nawet w przypadku przerw w zasilaniu. Jak postępować w przypadku zamrażania świeżych produktów (tylko w komorze ) Ważne • Świeży produkt przeznaczony do zamrożenia, należy szczelnie zapakować w: folię aluminiową, folię przeźroczystą, szczelne opakowania z tworzywa, pojemniki polietylenowe z pokrywkami, pojemniki zamrażalnikowe, o ile nadają się do zamrażania żywności. € Ułożyć produkty przeznaczone do zamrożenia w przegrodzie górnej, pozostawiając dostateczne odstępy pomiędzy opakowaniami, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza. € Aby zamrażanie, gdy do komory zamrażarki zostały włożone produkty, przebiegało w sposób optymalny, należy obrócić pokrętło termostatu o połowę działki w kierunku niższych liczb. Dla urządzeń z komorą Czas przechowywania świeżej zamrożonej żywności podany jest w załączonej tabeli. [. . . ] € Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti. Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu Potraviny ukládejte tak, jak je znázorněno na obrázku. Nepoužívejte pasty ani drátěnky s drsnými částicemi, ani prostředky na čistění skvrn (např. Nenechávajte ho bez dozoru ani na málo dní, pretože predstavuje nebezpečenstvo pre deti. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL ARC 104/1/A

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL ARC 104/1/A.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag