Instrukcja obsługi WHIRLPOOL AMW 150 IX MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL AMW 150 IX. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL AMW 150 IX będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL AMW 150 IX


WHIRLPOOL AMW 150 IX MANUAL DE INSTRUÇÕES: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8503 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL AMW 150 IXMANUAL DE INSTRUÇÕES

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Ostrzeżenie: Dzieciom można pozwolić na korzystanie z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po udzieleniu niezbędnych wskazówek odnośnie bezpiecznej obsługi kuchenki i zagrożeń wynikających z jej niewłaściwego użytkowania. Ostrzeżenie: Dzieci mogą korzystać z kuchenki w trybie kombinowanym wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, z uwagi na wysoką temperaturę pracy (dotyczy kuchenek z funkcją grilla). Należy używać tylko takich naczyń, które nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. [. . . ] Przewód zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni. Nie dopuszczać, aby przewód zasilający zwisał na krawędzi stołu lub blatu. Jeżeli kuchenka nie będzie utrzymywana w czystości, może to prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni i obniżenia trwałości urządzenia oraz do stworzenia sytuacji zagrożenia pożarowego. Zawartość butelek do karmienia niemowląt i słoiczków z odżywkami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę przed podaniem, aby uniknąć poparzenia. Podgrzewanie mikrofalowe napojów może spowodować efekt opóźnionego wrzenia, dlatego też należy zachować ostrożność podczas manipulowania pojemnikiem. Kuchenka nie może być obsługiwana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych lub nie posiadające doświadczenia lub dostatecznej znajomości obsługi urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo lub gdy zostały one uprzednio przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia. Urządzenie nie jest przystosowane do sterowania zewnętrznym zegarem lub zespołoem zdalnego sterowania. UWAGA: w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym należy, przed wymianą żarówki, sprawdzić czy urządzenie zostało wyłączone. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie wolno stosować agresywnych detergentów lub ostrych narzędzi skrobaczk itp. Należy stosować jedynie sondę temperatury zalecaną do tego modelu (dotyczy modeli wyposażonych w sondę pomiaru temeperatury) 32. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi oraz z brakiem doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku żyia. W przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij wtyczkę z gniazdka i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak: – zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych przestrzeniach roboczych; – przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach świadczących tego typu usługi – domach mieszkalnych w gospodarstwach rolnych; – noclegowniach i hostelach. OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego zewnętrzne powierzchnie nagrzewają się. [. . . ] Gniazdo przedłużacza powinno posiadać dwa otwory i bolec uziemiający lub styki uziemiające pasujące do wtyczki przewodu zasilającego kuchenki. Kuchenka wyposażona została w krótki przewód zasilający, w celu obniżenia ryzyka wynikającego z zaplątania się lub potknięcia o zbyt długi przewód. W przypadku zastosowania długiego przewodu lub przedłużacza: 1) Elektryczne dane znamionowe oznakowane na przewodzie lub przedłużaczu powinny być co najmniej tak duże jak elektryczne dane znamionowe urządzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL AMW 150 IX

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL AMW 150 IX.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag