Instrukcja obsługi WHIRLPOOL AKR 808 BK MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL AKR 808 BK. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL AKR 808 BK będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL AKR 808 BK


WHIRLPOOL AKR 808 BK MANUAL DE INSTRUÇÕES: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10474 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL AKR 808 BKMANUAL DE INSTRUÇÕES

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] RU34 WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Te instrukcje są również dostępne na stronie www: docs. Niniejsza instrukcja oraz opisy na urządzeniu zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i ściśle przestrzegać. € Jest to znak ostrzegawczy informujący o potencjalnych zagrożeniach dla użytkowników oraz osób trzecich. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi sformułowaniami: NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE   Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń. [. . . ] nie narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych. PL36 OCHRONA ŚRODOWISKA Utylizacja opakowania Materiał z opakowania nadaje się w 100 % na surowce wtórne i jest oznakowany symbolem surowców wtórnych ( ). Nie należy wyrzucać opakowań z różnych surowców bez zastanowienia, ale robić to odpowiedzialnie, w pełni przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Utylizacja urządzenia -- To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. -- Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego. -Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja urządzeń AGD • Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed przystąpieniem do złomowania należy uczynić zmywarkę nieprzydatną, odcinając przewód zasilający. € Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Urządzenie nie działa: • Sprawdzić napięcie w sieci oraz czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania; • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka nie ustąpiła. Okap nie gwarantuje wystarczającego wyciągu: • Sprawdzić, czy prędkość pracy wyciągu jest ustawiona na właściwym poziomie; • Sprawdzić stan czystości filtrów; • Sprawdzić, czy w wentylatorze nie znajdują się elementy utrudniające jego pracę. Lampka nie pali się: • Sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić na nową • Sprawdzić poprawność instalacji żarówki. sERWIS TECHNICZNY Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym należy: 1. Sprawdzić, czy problem może być rozwiązany samodzielnie przez użytkownika zgodnie z sugerowaną procedurą w “Instrukcji rozwiązywania problemów”. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić czy usterka nie ustąpiła. Jeśli po przeprowadzeniu powyższych testów urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem. Należy zawsze podać: • Krótki opis usterki; • Dokładny typ i model urządzenia • Numer serwisowy (numer podany po słowie SERVICE na tabliczce danych) znajdujący się wewnątrz urządzenia, . Numer serwisowy jest także podany w karcie gwarancyjnej; • Dokładny adres użytkownika; • Numer telefonu Jeżeli wymagana jest jakakolwiek naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu technicznego (aby mieć pewność, że użyte części zamienne będą oryginalne, a naprawa zostanie przeprowadzona właściwie). Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z urządzeniem, należy natychmiast wytrzeć go wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. [. . . ] 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego) w celu uruchomienia lub wyłączenia tej funkcji. Uwaga: Funkcji tej można używać wyłącznie przy włączonym silniku (wentylatorze). Nawet, jeżeli funkcja ta nie jest nigdy używana należy przeprowadzać okresowo czynności konserwacyjne i czyścić zbiornik na wodę zgodnie z rozdziałem "Konserwacja – Czyszczenie – Konserwacja zbiornika na wodę". PL41 Kontrolki zabrudzenia filtra Na urządzeniu w regularnych odstępach czasu wyświetlany jest komunikat o konieczności konserwacji filtra. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL AKR 808 BK

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL AKR 808 BK.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag