Instrukcja obsługi WHIRLPOOL AFB 601 AP MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy WHIRLPOOL AFB 601 AP. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy WHIRLPOOL AFB 601 AP będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla WHIRLPOOL AFB 601 AP


WHIRLPOOL AFB 601 AP MANUAL DE INSTRUÇÕES: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1462 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   WHIRLPOOL AFB 601 AP PRODUCT FICHE (49 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika WHIRLPOOL AFB 601 APMANUAL DE INSTRUÇÕES

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € Potrawy gorące należy zawsze schłodzić przed włożeniem do zamrażarki. • Natychmiast spożyć produkty rozmrożone całkowicie lub częściowo. MIESIĄCE PRODUKTY Uporządkowanie produktów zamrożonych Produkty zamrożone należy umieszczać w zamrażarce w sposób uporządkowany. Zaleca się umieszczanie na opakowaniu daty zamrożenia, aby można było dany produkt przeznaczyć do konsumpcji przed upływem jego okresu przechowywania. [. . . ] Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi. radzimy Państwu wykonać odszranianie wówczas , gdy zapasy żywności są minimalne. € Otworzyć drzwi, wyjąć wszystkie produkty spożywcze, zawinąć je ciasno w papier gazetowy i umieścić w miejscu bardzo chłodnym lub w torbie termicznej. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Należy okresowo czyścić kondensator znajdujący się w tylnej części urządzenia przy pomocy odkurzacza lub szczotki. Aby nie dopuścić do powstania przykrych zapachów i wysuszyć wnętrze, należy pozostawiać drzwi otwarte. Uwagi: • Jeśli przednia krawędź chłodziarki jest ciepła, nie jest to wynikiem uszkodzenia, ale powstawania kondensatu. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego usunięcia usterki (Patrz "Instrukcja wyszukiwania usterek"). Uruchomić ponownie urządzenie, aby upewnić się czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i powtórzyć sprawdzian po godzinie. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym. Należy podać: •rodzaj usterki, •model, •numer serwisowy (numer po słowie SERVICE, na tabliczce znamionowej, znajdującej się wewnątrz urządzenia), •dokładny adres, •numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. 132 INSTALACJA • Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł ciepła. Instalacja w ciepłym pomieszczeniu, wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczenie w pobliżu źródła ciepła (kaloryfery, piecyki) spowoduje zwiększenie zużycia energii i należy tego unikać. € Jeśli nie jest to możliwe, należy przestrzegać następujących minimalnych odległości: • 30 cm od kuchenek węglowych lub naftowych; • 3 cm od kuchenek elektrycznych i/lub gazowych. 1, 2 lub 3 zależnie od modelu) Podłączenie elektryczne • Podłączenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi. € Dane dotyczące napięcia i pobieranej mocy są podane na tabliczce znamionowej, znajdującej się wewnątrz urządzenia. € Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe, zgodnie z przepisami prawa. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód u osób, zwierząt lub strat materialnych wynikających z nieprzestrzegania tych norm. € Jeśli wtyczka i gniazdko nie są tego samego typu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego montera, aby wymienił gniazdko. Odłączenie od sieci elektrycznej Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki lub wyłączenie przełącznika dwubiegunowego, zainstalowanego przed gniazdkiem. Przekładanie drzwi Jeśli wymaga tego instalacja, strona otwierania drzwi może zostać zmieniona z prawej na lewą (w zależności od dostarczanej wersji). Podczas zmiany kierunku otwierania drzwi urządzenie powinno być odłączone od zasilania. [. . . ] Jeżeli technik z Serwisu wykona zamianę zawiasów drzwi, aby otwierały się w przeciwną stronę, to czynność ta nie jest wykonywana w ramach gwarancji. Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. € V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou doporučené výrobcem, ani je do nich neukládejte. € Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY WHIRLPOOL AFB 601 AP

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy WHIRLPOOL AFB 601 AP.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag