Instrukcja obsługi VIKING ME235

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy VIKING ME235. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy VIKING ME235 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla VIKING ME235


VIKING ME235 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (6898 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika VIKING ME235

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Programma Assistenza Tecnica 78 0478 121 9903 A - IT W przypadku pytań dotyczących urządzenia prosimy kontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z naszą firmą dystrybucyjną. RU PL IT Przy jego produkcji zastosowaliśmy najnowocześniejszą technologię i wiele rozwiązań zapewniających wysoką jakość. Swój cel osiągniemy jednak dopiero wtedy, gdy będą Państwo zadowoleni z naszego wyrobu. 80 80 81 81 81 89 89 89 89 NL FR serdecznie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo nabyć wysokiej jakości produkt firmy VIKING. [. . . ] Podłączyć urządzenia do innego obwodu zasilającego lub do obwodu o mniejszej impedancji). 7 Konserwacja, czyszczenie, naprawa i przechowywanie Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu, jego regulacją, czyszczeniem, przed sprawdzaniem, czy przewód 0478 121 9903 A - PL 85 RU PL IT NL FR – gdy trzeba przechylić urządzenie podczas przejeżdżania przez inny teren (nie trawnik), DE Silnik elektryczny należy wyłączyć: – po natrafieniu na przeszkodę lub gdy urządzenie zaczyna nadmiernie drgać. Należy wówczas sprawdzić urządzenie, a zwłaszcza zespół tnący (nóż, wałek noża, mocowanie noża), pod względem uszkodzeń i wykonać niezbędne naprawy przed ponownym uruchomieniem urządzenia i rozpoczęciem pracy. Przyłączeniowy nie jest zaplątany lub uszkodzony, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego. Przed przechowywaniem urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach, konserwacją i czyszczeniem należy pozostawić je do całkowitego ostygnięcia. Czyszczenie: Po zakończeniu pracy należy dokładnie wyczyścić całe urządzenie. Mogą one uszkodzić tworzywa sztuczne i metale, co może pogorszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia. Aby uniknąć pożaru, należy usuwać trawę, słomę, mech, liście lub wypływający smar itp. Z okolicy otworów wentylacyjnych między pokrywą silnika elektrycznego i obudową. Czynności konserwacyjne: Można wykonywać tylko czynności konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji obsługi; wykonanie innych czynności należy zlecić Autoryzowanemu Dealerowi. Z pytaniami dotyczącymi urządzenia i środków pomocniczych prosimy zawsze zwracać się do Autoryzowanego Dealera. Firma VIKING zaleca, aby prace konserwacyjne oraz naprawy były wykonywane wyłącznie przez Autoryzowanego Dealera firmy VIKING. Dla Dealerów firmy VIKING organizowane są regularne szkolenia; oferowana jest też informacja techniczna. Należy stosować tylko narzędzia, wyposażenie dodatkowe i akcesoria dopuszczone przez firmę VIKING do stosowania z tym urządzeniem lub części tego samego typu. W przeciwnym razie może zaistnieć niebezpieczeństwo zranienia osób lub uszkodzenia urządzenia. Oryginalne narzędzia, wyposażenie dodatkowe i części zamienne firmy VIKING są optymalnie dopasowane do urządzenia i do wymagań użytkownika. Oryginalne części zamienne VIKING rozpoznaje się po numerze części zamiennej VIKING, po napisie VIKING i ewentualnie po oznakowaniu części zamiennej VIKING. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia naklejek należy zastąpić je nowymi naklejkami dostępnymi u Autoryzowanego Dealera firmy VIKING. W przypadku zastępowania elementu nową częścią należy na niej nakleić taką samą naklejkę. czynności dotyczące zespołu tnącego wykonywać w mocnych rękawicach ochronnych przy zachowaniu szczególnej uwagi. Wszystkie nakrętki, sworznie i śruby, a zwłaszcza śruba noża, powinny być mocno dokręcone, aby zagwarantować niezawodną pracę urządzenia. Regularnie należy sprawdzać całe urządzenie i kosz na trawę pod względem zużycia i uszkodzeń, zwłaszcza przed jego przechowywaniem (np. [. . . ] Części zamienne są dostępne w autoryzowanym serwisie firmy VIKING. € korozję i inne uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego składowania, – uszkodzenie urządzenia wynikłe z używania części zamiennych niskiej jakości, – uszkodzenia w następstwie nieterminowo lub niewłaściwie wykonanej konserwacji lub napraw wykonywanych w warsztatach, które nie należą do Dealera. Ochrona środowiska Skoszonej trawy nie należy wyrzucać do śmieci – powinna ona podlegać kompostowaniu. Opakowanie, urządzenie i osprzęt zostały wyprodukowane z materiałów będących surowcami wtórnymi, w związku z czym należy je odpowiednio utylizować. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY VIKING ME235

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy VIKING ME235.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag