Instrukcja obsługi SONY XS-H20S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY XS-H20S. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY XS-H20S będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY XS-H20S


SONY XS-H20S : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1076 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY XS-H20S (760 ko)
   SONY XS-H20S annexe 1 (748 ko)
   SONY XS-H20S annexe 3 (747 ko)
   SONY XS-H20S annexe 2 (2567 ko)
   SONY XS-H20S DATASHEET (175 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY XS-H20S

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Kopia zapasowa polega na skopiowaniu danych znajdujcych si na wbudowanym urzdzeniu pamici masowej (dysk twardy lub dysk SSD) i zapisaniu ich w innym miejscu. Zalenie od celu operacji kopi zapasow danych mona wykona na kilka sposobów. Dane znajdujce si na wbudowanym urzdzeniu pamici masowej, midzy innymi dokumenty tekstowe i zdjcia, mog ulec zniszczeniu w wyniku nieprzewidzianych zdarze lub w wyniku dzialania wirusów. Dysków odzyskiwania po awarii z jednego komputera nie mona uy na adnym innym komputerze. [. . . ] W przypadku korzystania z zewntrznego napdu optycznego (niebdcego czci zestawu) uruchom ponownie komputer i nacinij kilkakrotnie klawisz F11. Jeli zostanie wywietlone okno Edit Boot Options (Edycja opcji uruchamiania), nacinij klawisz Enter. 2 Nacinij klawisz M lub m, aby wybra opcj Start VAIO Recovery Center Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, a zostanie wywietlone okno sluce do podzialu wbudowanego urzdzenia pamici masowej. Nie majc kopii zapasowej, dane zapisane na wbudowanym urzdzeniu pamici masowej, takie jak dokumenty lub zdjcia, mona utraci w wyniku niespodziewanych wydarze lub ataku wirusa. Za pomoc funkcji systemie Windows kopi zapasow danych mona zapisa na dysku CD, DVD lub na noniku wymiennym, na przyklad na zewntrznym dysku twardym, a take dane odtworzy z takiego nonika. B Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych, gdy uruchomienie systemu Windows nie jest moliwe Kiedy uruchomienie systemu Windows nie jest moliwe, mona te utworzy kopi zapasow danych przy uyciu oprogramowania Rescue Data (Ratowanie danych), a nastpnie odzyska dane przy uyciu oprogramowania VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO). Jeli system przestanie dziala stabilnie, na przyklad po zainstalowaniu nowego oprogramowania, mona przywróci stan komputera do stanu z punktu przywracania, nie tracc przy tym danych. Zaleca si jednak, by punkty przywracania tworzy rcznie przed kad instalacj oprogramowania lub sterownika na komputerze. Jeli wstpnie zainstalowane oprogramowanie lub sterowniki przestan dziala prawidlowo, mona przywróci ich ustawienia fabryczne przy uyciu programu Reinstall Programs or Drivers (Ponowna instalacja programów lub sterowników). Jeli w komputerze nie ma zainstalowanego napdu optycznego, do utworzenia kopii zapasowej danych konieczny jest zewntrzny dysk twardy lub zewntrzny napd optyczny. W modelach z systemem Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Professional mona zapisa obraz systemu na dyskach DVD. W razie wybrania zewntrznego dysku twardego lub napdu optycznego, które nie maj zlcza i. Jak odzyska dane przy uyciu oprogramowania VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO) Zostanie wywietlone okno VAIO Data Restore Tool (Przywracanie danych VAIO). Punkt przywracania jest tworzony automatycznie na przyklad przy instalowaniu sterownika. jest on wykorzystywany do przywrócenia plików systemowych do poprzedniego stanu. Mimo e punkt przywracania jest tworzony automatycznie, zaleca si rczne utworzenie punktu przywracania przed instalacj kadego oprogramowania lub sterownika. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania lub zmianie ustawie systemu Windows komputer moe dziala niestabilnie lub powoli. Jeli punkt przywracania zostal utworzony w czasie, gdy komputer dziala normalnie, punktu tego mona uy, aby przywróci pliki systemowe do prawidlowego stanu w razie awarii systemu. Jak odzyska pliki systemowe przy uyciu punktu przywracania Jak odzyska pliki systemowe przy uyciu punktu przywracania, gdy nie mona uruchomi systemu Windows W przypadku korzystania z zewntrznego napdu optycznego (niebdcego czci zestawu) uruchom ponownie komputer i gdy pojawi si logo VAIO, nacinij kilkakrotnie klawisz F11. 2 Nacinij klawisz M lub m, aby wybra opcj Naprawa systemu Windows, Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby tymczasowo wylczy funkcj Szyfrowanie dysków funkcj BitLocker. W przypadku wywietlenia okna System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu) przy uyciu klawisza F8 wybierz nazw uytkownika administratora i podaj haslo, a nastpnie pomi czynno 4 i przejd do czynnoci 5. Wykonaj kopi zapasow plików za pomoc oprogramowania Rescue Data (Ratowanie danych), jeli pliki te zostaly zmienione ju po wykonaniu ich kopii zapasowej za pomoc funkcji systemu Windows. [. . . ] Sprawd, czy uywasz dostarczonego w komplecie kabla zasilania lub zasilacza sieciowego firmy Sony. Ze wzgldów bezpieczestwa uywaj tylko oryginalnego akumulatora* i kabla zasilania lub zasilacza firmy Sony dostarczonych z modelem komputera VAIO. Wskanik zasilania wieci si na zielono, ale ekran jest pusty Kilkakrotnie nacinij kombinacj klawiszy Alt+F4, aby zamkn okno aplikacji. Nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania (lub przesu i przytrzymaj wlcznik zasilania) przez ponad cztery sekundy, aby wylczy komputer. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY XS-H20S

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY XS-H20S.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag