Instrukcja obsługi SONY VAIO VPC-EH2E1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY VAIO VPC-EH2E1R. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY VAIO VPC-EH2E1R będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY VAIO VPC-EH2E1R


SONY VAIO VPC-EH2E1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (366 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY VAIO VPC-EH2E1R TROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE (358 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY VAIO VPC-EH2E1RTROUBLESHOOTING AND RECOVERY GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Jako Noników odzyskiwania nie mona uy noników Blu-ray DiscTM, DVD-RAM, CD-R ani CD-RW. Jako Noników odzyskiwania mona uywa dysków optycznych i napdów flash USB. DVD-R ze wzgldu na moliwo przypadkowego usunicia danych z napdu flash USB. [. . . ] Kopi zapasow danych najlepiej jest tworzy w miar czsto i regularnie. 4 5 6 Kliknij kolejno opcje Narzdzia zaawansowane, Przywracanie i odzyskiwanie i Utwórz dyski odzyskiwania. Przeczytaj uwanie instrukcje wywietlane na ekranie, a nastpnie kliknij przycisk Dalej. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Przewró na drug stron. Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych, gdy mona uruchomi system Windows Jeli uruchomienie systemu Windows jest moliwe, mona utworzy kopi zapasow i przywróci dane przy uyciu funkcji systemu Windows. W tym celu kliknij kolejno opcje Start, Panel sterowania, System i zabezpieczenia i Kopia zapasowa/Przywracanie. Rozwizywanie problemów Gdy wystpuj jakiekolwiek problemy z obslug komputera Wypróbuj ponisze rozwizania przed zwróceniem si bezporednio do centrum obslugi klienta, centrum serwisowego lub lokalnego sprzedawcy produktów firmy Sony. Przeczytaj informacje o rozwizywaniu Przywracanie plików systemowych przy uyciu punktu przywracania, gdy nie mona uruchomi systemu Windows 1 Wykonaj czynnoci 1­4 opisane w czci , , Odzyskiwanie systemu z wykorzystaniem Noników odzyskiwania" w sekcji Odtwarzanie systemu z Przywracania systemu na przedniej stronie. Za pomoc klawiszy lub wybierz pozycj Napraw system Windows 7, a nastpnie nacinij klawisz Enter. Jeli nie jest wybrany wlaciwy uklad klawiatury, poprawne wpisanie hasla moe okaza si niemoliwe. Problemy z odzyskiwaniem Nie mona odzyska systemu z obszaru odzyskiwania Jeli obszar odzyskiwania zmodyfikowano za pomoc oprogramowania, zainstalowano system operacyjny inny ni fabryczny albo sformatowano wbudowane urzdzenie pamici masowej przy uyciu aplikacji innej ni VAIO Care -- Pogotowie Systemu, system komputera naley odzyska za pomoc Noników odzyskiwania. Typowe problemy Nie mona uruchomi komputera Jeli uywasz komputera po raz pierwszy, Wskanik zasilania wieci si na zielono, ale ekran jest pusty Kilkakrotnie nacinij kombinacj klawiszy 2 3 Tworzenie kopii zapasow i przywracanie danych, gdy nie mona uruchomi systemu Windows Jeli uruchomienie systemu Windows nie jest moliwe, kopi zapasow danych naley utworzy za pomoc aplikacji VAIO Care -- Pogotowie Systemu. Aby przywróci pliki, których kopi zapasow utworzono za pomoc aplikacji VAIO Care -- Pogotowie Systemu, naley uy aplikacji VAIO Data Restore Tool. problemów w tej sekcji lub w ekranowym Podrczniku uytkownika. Nacinij przycisk ASSIST, gdy komputer jest wlczony, w celu uruchomienia aplikacji VAIO Care i wykonaj konieczne czynnoci. Odwied internetow witryn pomocy technicznej VAIO Support. Nie mona utworzy Noników odzyskiwania Spróbuj poniszych rozwiza: 1 2 4 Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk Dalej. Wykonaj kopi zapasow plików za pomoc oprogramowania Ratowanie danych, jeli pliki te zostaly zmienione po wykonaniu ich kopii zapasowej za pomoc funkcji systemu Windows. Uruchom ponownie komputer. Nastpnie spróbuj ponownie utworzy Noniki odzyskiwania. Pobierz i zainstaluj najnowsze aktualizacje za pomoc oprogramowania VAIO Update. Wypróbuj inny niezawodny nonik. Nie mona dokoczy procesu odzyskiwania Odlcz od komputera wszystkie niepotrzebne 5 6 7 Kliknij przycisk Przywracanie systemu. Jeli w oknie Przywracanie systemu widoczna jest opcja Wybierz inny punkt przywracania, wybierz j i kliknij przycisk Dalej. Uruchom ponownie komputer, gdy pojawi si odpowiedni komunikat. Przywracanie danych za pomoc punktu przywracania Punkt przywracania umoliwia przywrócenie plików systemu komputera do stanu, w jakim znajdowaly si one podczas tworzenia punktu przywracania. [. . . ] Nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania (lub przesu i przytrzymaj wlcznik zasilania) przez ponad cztery sekundy, aby wylczy komputer. Odlcz kabel zasilania lub zasilacz i odczekaj okolo piciu minut, nie podlczajc go ponownie. Nastpnie podlcz kabel zasilania lub zasilacz i ponownie wlcz komputer. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY VAIO VPC-EH2E1R

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY VAIO VPC-EH2E1R.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag