Instrukcja obsługi SONY SU-46NX1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY SU-46NX1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY SU-46NX1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY SU-46NX1


SONY SU-46NX1 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (13520 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY SU-46NX1 (13002 ko)
   SONY SU-46NX1 (13002 ko)
   SONY SU-46NX1 DATASHEET (148 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY SU-46NX1

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nieprzestrzeganie poniszych rodków ostronoci moe prowadzi do powanych uszkodze ciala lub mierci w wyniku poaru, poraenia prdem elektrycznym, przewrócenia lub upadku produktu. Jeli stolik TV zostanie zainstalowany na niestabilnej powierzchni, moe utraci równowag i przewróci si lub upa. [. . . ] Telewizor lub stolik TV powinien by instalowany przez co najmniej dwie osoby. Wykonywanie prac instalacyjnych przez tylko jedn osob grozi wypadkiem lub obraeniami ciala. Instalacja urzdze innych ni okrelone w specyfikacji moe spowodowa upadek i obraenia ciala lub szkody materialne. Ilustracje uyte w tym podrczniku przedstawiaj telewizor KDL-40NX80s, chyba e stwierdzono inaczej. Jeli telewizor nie zostanie zainstalowany bezpiecznie, moe to spowodowa jego upadek i obraenia ciala. Zachowa ostrono, aby przy instalowaniu telewizora nie skaleczy sobie rk lub palców. Uwaga dotyczca wyjmowania podstawy telewizora z kartonu Naley zwróci uwag, aby podstaw telewizora chwyta mocno i obchodzi si z ni ostronie. Wkrt mocujcy kolnierz telewizora (PSW5 × 16) czarny (× 4) Wkrt oslony kolnierza (PSW5 × 16) czarny (× 1) Wkrt do regulacji kta (PSW5 × 10) srebrny Podkladka podpory telewizora* Trzyma w okrelonym miejscu, aby nie skaleczy palców. OSTRZEENIE Przytrzanicie przewodu zasilajcego pod lub midzy czciami urzdzenia moe spowodowa zwarcie lub poraenie prdem elektrycznym. Przed zainstalowaniem telewizora naley wybra miejsce instalacji i umieci tam stolik TV. [. . . ] Podczas ustawiania telewizora w poloeniu wyjciowym naley przytrzyma rk regulator (tylko w wypadku ustawiania kta 0 stopni). Przykrci regulator i kolnierz przy uyciu srebrnego wkrtu do regulacji kta (PSW5 × 10) (1), a nastpnie dwóch rub (2) (naley uy dwóch z trzech rub, które zostaly wykrcone w kroku 2). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY SU-46NX1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY SU-46NX1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag