Instrukcja obsługi SONY SA-W2500

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY SA-W2500. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY SA-W2500 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY SA-W2500


SONY SA-W2500 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (398 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY SA-W2500 (180 ko)
   SONY SA-W2500 (430 ko)
   SONY SA-W2500 QUICK START GUIDE (409 ko)
   SONY SA-W2500 (144 ko)
   SONY SAW-2500 (173 ko)
   SONY SA-W2500 annexe 1 (173 ko)
   SONY SA-W2500 DATASHEET (340 ko)
   SONY SA-W2500 QUICK START GUIDE (409 ko)
   SONY SA-W2500 INSTALLATION MANUAL (171 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY SA-W2500

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby zmniejszy ryzyko poaru lub poraenia prdem, naley chroni ten aparat przed deszczem i wilgoci. Aby unikn ryzyka poaru lub poraenia prdem, nie naley stawia na urzdzeniu przedmiotów wypelnionych cieczami, np. [. . . ] Nienaleyustawiasubwooferawpobliuródel ciepla, takich jak grzejniki lub strumienie powietrza, ani w miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych, nadmiernych iloci kurzu lub wstrzsów mechanicznych. Subwoofer naley zainstalowa w miejscu, w którym jest wlaciwa wentylacja. Nienaleyuywaszorstkichgbek, proszków do czyszczenia lub rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna. Zewentualnymipytaniamilubproblemami zwizanymi z uytkowaniem subwoofera, które nie zostaly omówione w niniejszej instrukcji obslugi, naley zwróci si do najbliszego przedstawiciela firmy Sony. Aby zwikszy glono, obracaj pokrtlo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zmniejszy glono, obracaj pokrtlo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjciowa moc skuteczna przy pracy ciglej Gdy subwoofer jest wlczony (tj. wskanik zasilaniaPOWERwiecisinazielono)i przez kilka minut nie ma adnego wejcia sygnalu , wskanikzasilaniaPOWERzmienia si na czerwony i subwoofer wchodzi do trybu oszczdzania energii. Gdy w tym trybie do subwoofera zostanie przeslany sygnal, subwoofer wlczy si automatycznie (funkcja auto power on/off ). Sygnalwyjciowysubwoofera(sygnalcyfrowy DOLBY)cyfrowegoprocesorasurround (sprzedawany oddzielnie) ma warto o 10 dB wysz, ustawion przez firm Dolby Laboratories Licensing Corporation. [. . . ] Gloniki Woofer: rednica: 25 cm, stokowy Wyjciowa moc skuteczna przy pracy ciglej Przy ustawianiu czstotliwoci naley wzi pod uwag ponisze wartoci. Producent zastrzega sobie prawo zmiany projektu i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY SA-W2500

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY SA-W2500.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag