Instrukcja obsługi SONY PCK-LG1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY PCK-LG1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY PCK-LG1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY PCK-LG1


SONY PCK-LG1 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (615 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY PCK-LG1

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] • Nie stosować podczas czyszczenia rozpuszczalników lotnych (np. Alkoholu), chemikaliów ani twardych szczotek, ponieważ mogą uszkodzić produkt. [. . . ] W przypadku dalszego korzystania pęknięty fragment produktu może zranić ręce lub twarz użytkownika. € Produkt może odkleić się od ekranu aparatu podczas wkładania lub wyjmowania aparatu z kieszeni lub torby. € Podczas zdejmowania produktu z ekranu aparatu należy zachować ostrożność, aby nie zranić się w rękę. • Produkt nie zapobiega powstawaniu zarysowań i plam w stu procentach. Nie daje gwarancji całkowitego zabezpieczenia ekranu LCD przed uszkodzeniem. € Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe szkody (zmiana urządzenia, utrata, utrata zysków i inne wydatki) wynikłe z użytkowania lub braku możliwości użytkowania tego produktu. € Przed zdjęciem folii antyadhezyjnej należy upewnić się, w którym miejscu na ekranie aparatu ma być założone szkło ochronne. € Po sprawdzeniu, czy folia antyadhezyjna nie jest porysowana ani pęknięta, ostrożnie ją odkleić. € Nie wyginać ani zbyt mocno nie naciskać szkła podczas zdejmowania folii antyadhezyjnej. € Jeśli folia antyadhezyjna jest porysowana lub nieprzezroczysta, nie ma to żadnego wpływu na szkło ochronne. € Zachować ostrożność, aby nie zranić się w rękę krawędzią szkła ochronnego. € Kiedy szkło ochronne będzie mocno dociśnięte, jego zdjęcie i ponowne założenie będzie bardzo trudne. [. . . ] € Kiedy szkło ochronne będzie mocno dociśnięte, jego zdjęcie i ponowne założenie będzie bardzo trudne. • Wielokrotne zakładanie i zdejmowanie szkła ochronnego spowoduje spadek jego przyczepności. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY PCK-LG1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY PCK-LG1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag