Instrukcja obsługi SONY MDR-ZX770

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY MDR-ZX770. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY MDR-ZX770 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY MDR-ZX770


SONY MDR-ZX770 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2177 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY MDR-ZX770

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Parowania urządzeń BLUETOOTH — wystarczy zetknąć ze sobą urządzenia obsługujące funkcję NFC (oznaczenia N lub wyznaczone miejsce na każdym urządzeniu). Aby pobrać aplikację, należy wyszukać nazwę „Łatwa komunikacja NFC” lub przejść do niej, używając kodu dwuwymiarowego. [. . . ] W takim przypadku należy zmienić ustawienia komputera i ponownie naładować urządzenie. firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji. ˎˎ Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. ˎˎ Znak aptX® i logo aptX są znakami towarowymi firmy CSR plc lub jednej z firm jej grupy i mogą być zastrzeżone w jednej lub kilku jurysdykcjach. Podczas obsługi przedstawiony powyżej przycisk może zachowywać się inaczej lub może w ogóle nie działać. ˎˎ W momencie zakupu ustawiony jest standardowy tryb jakości dźwięku (tryb wysokiej jakości SBC). Po podłączeniu urządzenia BLUETOOTH zgodnego z kodowaniem AAC lub aptX ustawienie to można zmienić zgodnie z opisem w Przewodniku pomocniczym, aby móc słuchać muzyki w wyższej jakości dźwięku. Dzięki natychmiastowej analizie składowych dźwięków otoczenia funkcja ta zapewnia najbardziej efektywny tryb usuwania szumów. Przy włączonym urządzeniu nacisnąć i przytrzymać przycisk NC, aż w słuchawkach słychać będzie krótkie sygnały dźwiękowe. Podczas analizy głośność dźwięku w słuchawkach jest obniżona i miga wskaźnik przycisku NC. Po zakończonej analizie automatycznie zostanie ustawiony najbardziej efektywny tryb usuwania szumów i przywrócony normalny poziom głośności dźwięku w słuchawkach. Tłumienie szumów zawierających duże ilości dźwięków o częstotliwościach bardzo niskich. [. . . ] W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie będzie działać. Jakość dźwięku będzie też niższa niż w przypadku używania włączonego urządzenia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY MDR-ZX770

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY MDR-ZX770.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag