Instrukcja obsługi SONY MDR-ZX330

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY MDR-ZX330. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY MDR-ZX330 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY MDR-ZX330


SONY MDR-ZX330 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1852 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY MDR-ZX330

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Po dotknięciu urządzenia smartfonem zostanie ono włączone automatycznie, po czym nastąpi parowanie i nawiązanie połączenia BLUETOOTH. Informacje o łączeniu z innymi urządzeniami BLUETOOTH można znaleźć w części „ Parowanie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH”. [. . . ] Po zwolnieniu tego przycisku upewnić się, że wskaźnik miga naprzemiennie w kolorze niebieskim i czerwonym. Gdy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista wykrytych urządzeń, wybrać „MDR-ZX330BT”. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu, wpisać „0000”. Po podłączeniu opisywanego urządzenia do komputera rozpocznie się procedura ładowania sygnalizowana przez świecący (w kolorze czerwonym) wskaźnik. , a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym). ˎˎ Ładowanie nie zakończy się prawidłowo, jeśli komputer, do którego podłączony jest opisywane urządzenie, przełączy się w stan uśpienia lub czuwania. W takim przypadku należy zmienić ustawienia komputera i ponownie naładować urządzenie. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi opisywanego urządzenia można znaleźć w Przewodniku pomocniczym komputera lub smartfona. Przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać go przez około 2 sekundy. ˎˎ Właścicielem słowa i logo BLUETOOTH jest firma Bluetooth SIG, Inc. firma Sony Corporation korzysta ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji. ˎˎ Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. [. . . ] ˎ Głośność rozmów telefonicznych i słuchanej muzyki można regulować niezależnie. ˎˎ Aby zakończyć rozmowę, wystarczy na opisywanym urządzeniu ponownie nacisnąć przycisk . [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY MDR-ZX330

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY MDR-ZX330.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag