Instrukcja obsługi SONY BRAVIA KDL-55HX755

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY BRAVIA KDL-55HX755. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY BRAVIA KDL-55HX755 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY BRAVIA KDL-55HX755


SONY BRAVIA KDL-55HX755 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (28142 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY BRAVIA KDL-55HX755

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] • Użyte w tej instrukcji ilustracje pilota przedstawiają model RM-ED047 (o ile nie podano inaczej). Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Aby uzyskać więcej informacji o kończeniu rejestracji, przejdź na stronę vod. [. . . ] dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju , regionu , modelu telewizora i stanu magazynowego. 31 PL Instalowanie elementów dodatkowych (Wspornik ścienny) x Informacja dla Klientów: Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. X Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców: Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu. Telewizor można zainstalować przy pomocy wspornika ściennego SU-WL500 (z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x) (strona 33) (sprzedawany oddzielnie) oraz wspornika ściennego SU-WL100 (tylko model KDL-26/22EX55x) (strona 33) (sprzedawany oddzielnie). • Informacje na temat prawidłowego instalowania wspornika ściennego znajdują się w jego instrukcji obsługi. Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej telewizora. Należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ściany oraz zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej instalacji. × 2 Miękka tkanina ~ • Aby odłączyć podstawę od telewizora, należy położyć telewizor ekranem do dołu na stabilnej powierzchni, która jest większa od samego telewizora. Aby zapobiec uszkodzeniu samego ekranu , pamiętaj o położeniu miękkiej tkaniny na powierzchni roboczej. 32 PL SU-WL500 (z wyjątkiem modelu KDL-26/22EX55x) Śruba (+PSW 6 × 16) Hak PL Miękka tkanina ~ • Przymocuj hak montażowy do wspornika ściennego przy użyciu czterech śrub dołączonych do zestawu. Podczas ponownego zakładania podstawy śruby (wykręcone wcześniej) należy wkręcić w otwory z tyłu telewizora , w których się pierwotnie znajdowały. SU-WL100 (tylko model KDL-26/22EX55x) Śruba (+PSW 4 × 12) Hak Miękka tkanina ~ • Przymocuj hak montażowy do wspornika ściennego przy użyciu czterech śrub dołączonych do zestawu. OSTRZEŻENIE Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany, powinna wytrzymać obciążenie co najmniej cztery razy większe niż wynosi ciężar telewizora. Aby uzyskać informacje o wadze telewizora, patrz strona 28-31 (Dane techniczne). 36 PL Informacje dodatkowe Informacje dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Nie wolno narażać baterii na działanie zbyt wysokich temperatur przez ekspozycję na słońce, ogień itd. Odbiornik należy przenosić w sposób pokazany na ilustracji po prawej stronie. Nie wolno naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ani ramy dookoła ekranu. • Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania. Przewód zasilający Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem sieciowym należy postępować w następujący sposób: – Należy używać wyłącznie przewodów zasilających dostarczonych przez Sony, a nie przez innych dostawców. W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć na przewód. Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. [. . . ] – Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. • Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout. • Nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte 3D brýle ani baterii v blízkosti ohně ani na místech s vysokou teplotou – například na přímém slunečním světle nebo v autě zaparkovaném na sluníčku. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY BRAVIA KDL-55HX755

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY BRAVIA KDL-55HX755.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag