Instrukcja obsługi SONY BRAVIA KDL-32BX340

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY BRAVIA KDL-32BX340. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY BRAVIA KDL-32BX340 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY BRAVIA KDL-32BX340


SONY BRAVIA KDL-32BX340 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (51518 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY BRAVIA KDL-32BX340

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] ~ • Ilustracje użyte w tej instrukcji przedstawiają model serii KDL-40BX440, chyba że zaznaczono inaczej. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. • HDMI, logo HDMI i nazwa HighDefinition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej • Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej ( ) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (MPEG-2 i H. [. . . ] Gdy ta funkcja nie jest dostępna, wykonaj polecenie „Autoprogramowanie cyfrowe” w celu dodania nowych usług. Podczas oglądania obrazów z innych wejść lub programów telewizyjnych, gdy przycisk ten jest wciśnięty, wyświetlana jest opcja „Wybór urządzeń HDMI”. ~ • Funkcja „Sterowanie przez HDMI” (BRAVIA Sync) jest dostępna pod warunkiem, że podłączone urządzenie Sony ma logo BRAVIA Sync lub BRAVIA Theatre Sync albo obsługuje funkcję Sterowanie przez HDMI. W przypadku kanałów o numerze 10 i powyżej, drugą i trzecią cyfrę należy wcisnąć szybko po wciśnięciu poprzedniej. • W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny numer kanału oraz format ekranu. Qh F/f/G/g/ • W trybie cyfrowym: Naciśnij przycisk , aby dodać kanał do pustej listy Ulubione lub aby wyświetlić listę Ulubione. Ws – Poprzedni kanał Naciśnij, aby wrócić do ostatnio oglądanego (przez ponad pięć sekund) kanału. Aby włączyć telewizor, gdy jest on w trybie czuwania (wskaźnik 1 (tryb czuwania) znajdujący się na panelu przednim telewizora świeci się na czerwono), należy wcisnąć przycisk "/1 na pilocie. Aby za pomocą przycisków numerycznych wybrać numer kanału 10 lub wyższy, drugą i trzecią cyfrę należy nacisnąć szybko po wybraniu poprzedniej. Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu cyfrowego przewodnika po programach (EPG), strona 17. Mogą się na nim znajdować następujące ikonki: : Usługi danych (transmisja) : Program radiowy : Program zakodowany/dostępny po wykupieniu abonamentu : Dostępne różne wersje językowe audio : Dostępne napisy u dołu ekranu : Dostępne napisy u dołu ekranu dla osób niesłyszących : Zalecany minimalny wiek dla oglądania aktualnego programu (od 3 do 18 lat) : Ochrona przed dziećmi : Blokada programu cyfrowego Odbiór audycji telewizyjnych 2 3 Czynności dodatkowe Aby Należy Nacisnąć przycisk 2 + (aby zwiększyć poziom głośności)/ - (aby zmniejszyć poziom głośności). Po każdym naciśnięciu przycisku /, ekran zmienia się w następujący sposób: Tekst t Tekst na obrazie TV (tryb mieszany) t Bez Tekstu (wyjście z funkcji Tekst) Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne lub / . Z • Jeśli u dołu strony tekstowej pojawiają się opcje w czterech kolorach, dostępna jest funkcja Fastext. „Grafika”: Zapewnia bardziej wyraźny i szczegółowy obraz, co pozwala zmniejszyć zmęczenie oczu po dłuższym czasie. „Sport”: Zapewnia realistyczny obraz i dźwięk surround, tak jak na stadionie. , „Ogólna” i „Muzyka” wybranie trybu sceny uniemożliwia skorzystanie z wyboru trybu obrazu. z • Położenie obrazu można regulować w trybach „Zoom” , „14:9” lub „Napisy”. Wykonać wybrane operacje zgodnie z opisem w tabeli poniżej lub zgodnie z instrukcjami na ekranie. odbiór audycji telewizyjnych CSI NewYork: Crime Scene Investigations Extraordinaly People: Britains Identity ER No Event information Następny Informacja TOOLS Opcje -1 dzień +1 dzień RETURN Cofnij Cyfrowy przewodnik po programach (EPG) * W niektórych krajach lub regionach funkcja ta może nie być dostępna. Aby Obejrzeć wybrany program Należy Wybierz program, naciskając przyciski F/f/G/g lub wprowadzając numer programu przy użyciu klawiszy z cyframi, a następnie naciśnij przycisk . Wyłączyć przewodnik EPG ~ • Jeśli wybrano ograniczenie wiekowe dla programów, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podanie kodu PIN. ~ • Jeśli lista Ulubione została już wcześniej wybrana, naciśnij , aby do niej przejść. [. . . ] För service- och garantiärenden, var vänlig se separat service- och garantidokument. Placera TV:n med dess skärm vänd neråt på en jämn och stabil yta täckt med en tjock och mjuk duk. • Använd inte olika typer av batterier tillsammans och blanda inte gamla och nya batterier. 6 SE 5: Välja språk, land/ region och plats 3 Tryck på F/f för att välja språket som visas på menyskärmarna och tryck därefter på . [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY BRAVIA KDL-32BX340

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY BRAVIA KDL-32BX340.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag