Instrukcja obsługi SONY KD-43XD8005

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY KD-43XD8005. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY KD-43XD8005 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY KD-43XD8005


SONY KD-43XD8005 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (45459 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY KD-43XD8005

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi uchwytu ściennego, Przewodnikiem uruchamiania telewizora i wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. − 2 (PL) − Informacje dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup tego produktu. Do Klientów OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub upadku produktu. ten uchwyt ścienny jest przewidziany do użytku wyłącznie z określonymi produktami. [. . . ] Na skutek takiego działania telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. UWAGA Określone produkty Ten uchwyt ścienny został zaprojektowany z myślą o użyciu z określonymi modelami telewizorów. W instrukcji telewizora można sprawdzić, czy uchwytu ściennego można użyć z danym telewizorem. Na skutek takiego działania uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. − 3 (PL) − Montaż uchwytu ściennego Do dystrybutorów Sony OSTRZEŻENIE Poniższe instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla dystrybutorów Sony. Należy przeczytać powyższe środki ostrożności, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji i sprawdzania tego produktu. Uchwyt ścienny należy mocno zamocować do ściany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy używać śrub odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana i zamontować uchwyt za pomocą czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm (lub odpowiedników). montować telewizor na ścianie prostopadłej do podłogi i płaskiej. po zamontowaniu telewizora w prawidłowy sposób zamocować kable. Zaplątanie się osób lub obiektów w kable może spowodować obrażenia lub uszkodzenia. Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach takich jak filary, w przypadku których narożniki lub boki telewizora mogłyby wystawać poza powierzchnię. W razie uderzenia narożnika lub boku telewizora przez osobę lub obiekt mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia. nie dopuszczać do zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących. Należy używać dostarczonych śrub i elementów montażowych w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. W przypadku używania elementów zastępczych telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Uchwyt należy zamontować w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, telewizor może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia. W przypadku zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących pomiędzy urządzeniem a ścianą albo ich zginania lub skręcania na siłę może dojść do odsłonięcia wewnętrznych żył, a co za tym idzie do zwarcia lub przerwy w obwodzie. ruby potrzebne do zamontowania uchwytu ściennego do ściany nie są dostarczone. [. . . ] ˎˎ może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia. ) [kg] 0, 8 Konstrukcja i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. H1 h2 d Pozostałe informacje W celu zdemontowania telewizora należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności. OSTRZEŻENIE Do ˎˎ demontażu telewizora potrzebne są co najmniej dwie osoby. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY KD-43XD8005

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY KD-43XD8005.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag