Instrukcja obsługi SONY KD-49X8005C

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY KD-49X8005C. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY KD-49X8005C będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY KD-49X8005C


SONY KD-49X8005C : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (34856 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY KD-49X8005C

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna. € För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:  Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-och-ned, bakvänd eller vänd sidledes.  Placera inte TV:n på en hylla eller matta , i en säng eller i en garderob. Ώ Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte tidningar och liknande på den. [. . . ] Nie należy nim rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego żadnych płynów. € Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Obchodzenie się z powierzchnią ekranu/ obudową odbiornika TV i ich czyszczenie Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału lub powłoki ekranu odbiornika, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności. • Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/obudowy , należy wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym roztworem delikatnego detergentu. Ciecz może przedostać się przez spód ekranu lub elementy zewnętrzne do środka odbiornika i spowodować jego uszkodzenie. € Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy środek owadobójczy. Używanie takich środków lub długotrwały kontakt z gumą lub winylem może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu lub obudowy. • Aby zapewnić właściwą wentylację , zaleca się okresowo odkurzać otwory wentylacyjne. € Regulację kąta nachylenia odbiornika należy wykonywać powolnym ruchem tak, aby odbiornik nie spadł lub nie zsunął się z podstawy pod telewizor. Urządzenia dodatkowe • W pobliżu odbiornika TV nie należy umieszczać urządzeń dodatkowych lub urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. € To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie EMC przy założeniu, że używany jest kabel o długości 3 metrów lub krótszy. 5PL KD-55X8005C / 49X8005C 4-575-969-11(1) D:\SONY TV\SY150069_4K XFLL EU RG\4575969111\12PL-KD55X8005C\010COVTOC_PL. Fm masterpage: Left Utylizacja telewizora Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0, 0005% rtęci lub 0, 004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. [. . . ] 3 Pobór mocy w trybie czuwania wzrośnie przy * połączeniu telewizora z siecią. *4 Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/ krajów/modeli telewizora. € Zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 oraz kablowej DVB-C, nie można jednak zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T/DVB-T2 lub DVB-C. € W niektórych krajach lub regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej DVB-C mogą być niedostępne. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY KD-49X8005C

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY KD-49X8005C.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag