Instrukcja obsługi SONY HCD-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY HCD-CZ1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY HCD-CZ1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY HCD-CZ1


SONY HCD-CZ1 READ THIS FIRST GUIDE: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (83 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY HCD-CZ1 (542 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY HCD-CZ1READ THIS FIRST GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 17 Podlczanie do ródla zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Korzystanie z akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Aktualizowanie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Uywanie komputera VAIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Jeli komputer jest wyposaony w czujnik odcisków palców i zostalo ustawione haslo startowe lcznie z funkcj uwierzytelniania odcisków palców, wprowadzanie hasla podczas wlczania komputera mona zastpi uwierzytelnianiem odcisków palców. Wicej informacji mona znale w sekcji Korzystanie z uwierzytelniania odcisków palców (strona 70). Dostosowywanie ustawie komputera VAIO > Ustawianie hasla n 98 N Jak doda haslo startowe (haslo komputera) 1 2 Wlcz komputer. Jeli ekran si nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie nacinij klawisz F2 po wywietleniu logo VAIO. Nacinij klawisz < lub , , aby wybra opcj Security i wywietli kart Security, a nastpnie wybierz opcj Set Machine Password i nacinij klawisz Enter. Na ekranie wprowadzania hasla dwukrotnie wpisz haslo i nacinij klawisz Enter. Haslo moe sklada si z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym spacji). Wybierz opcj Password when Power On w sekcji Security i nacinij klawisz Enter. Nacinij klawisz < lub , , aby wybra opcj Exit, a nastpnie wybierz opcj Exit Setup i nacinij klawisz Enter. Po wywietleniu okna z prob o potwierdzenie nacinij klawisz Enter. 3 4 5 6 7 Dostosowywanie ustawie komputera VAIO > Ustawianie hasla n 99 N Jak doda haslo startowe (haslo uytkownika) !Przed ustawianiem hasla uytkownika upewnij si, e zostalo ustawione haslo komputera. 1 2 Wlcz komputer. Jeli ekran si nie pojawi, uruchom komputer ponownie i kilkakrotnie nacinij klawisz F2 po wywietleniu logo VAIO. Kliknij opcj Utwórz haslo dla danego konta w sekcji Wprowad zmiany do konta. Kliknij przycisk Utwórz haslo. Aby uzyska wicej informacji na temat hasla systemu Windows, zobacz sekcj Pomoc i obsluga techniczna systemu Windows. Dostosowywanie ustawie komputera VAIO > Ustawianie hasla n 103 N Zmiana/usunicie hasla systemu Windows Zmienianie hasla systemu Windows 1 2 3 4 5 6 7 Kliknij przycisk Start i wybierz opcj Panel sterowania. Kliknij opcj Konta uytkowników oraz Bezpieczestwo rodzinne lub Konta uytkowników. Kliknij przycisk Zmie haslo. Usuwanie hasla systemu Windows 1 2 3 4 5 6 Kliknij przycisk Start i wybierz opcj Panel sterowania. Kliknij opcj Konta uytkowników oraz Bezpieczestwo rodzinne lub Konta uytkowników. W polu Aktualne haslo wprowad aktualne haslo, które ma by usunite. Kliknij przycisk Usu haslo. Dostosowywanie ustawie komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center n 104 N Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umoliwia uzyskanie informacji o systemie, a take okrelenie preferencji dzialania systemu. Jak uywa aplikacji VAIO Control Center 1 2 3 Kliknij przycisk Start, a nastpnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. Wybrane ustawienie zostanie zmienione. Aby uzyska wicej informacji na temat kadej sporód dostpnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy aplikacji VAIO Control Center. Niektóre ustawienia sterowania nie bd dostpne, jeli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach. Dostosowywanie ustawie komputera VAIO > Uywanie trybów oszczdzania energii n 105 N Uywanie trybów oszczdzania energii Aby przedluy czas dzialania akumulatora, mona skorzysta z ustawie oszczdzania energii. Oprócz normalnego trybu dzialania komputer umoliwia skorzystanie z dwóch rónych trybów oszczdzania energii: upienia i hibernacji. Jeli korzystasz z akumulatora, warto wiedzie, e komputer automatycznie przejdzie do trybu hibernacji, jeli akumulator bdzie prawie wyladowany. [. . . ] Blu-ray DiscTM i logo Blu-ray Disc s znakami towarowymi Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft Windows Vista, logo Windows i BitLocker s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. i. LINK jest znakiem towarowym Sony uywanym tylko do oznaczenia, e produkt jest wyposaony w zlcze IEEE 1394. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY HCD-CZ1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY HCD-CZ1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag