Instrukcja obsługi SONY DVPSR760HB.EC1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY DVPSR760HB.EC1. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY DVPSR760HB.EC1 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY DVPSR760HB.EC1


SONY DVPSR760HB.EC1 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2995 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY DVPSR760HB.EC1

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument. Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. HDMI, HDMI-logotypen och HighDefinition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Ange tidkoden för bild- och musiksökning (endast DVD och Xvid-videofiler). [. . . ] 12(27) 18(34) T 1:32:55 OFF OFF SET ON PLAY DVD VIDEO PROGRAM ENTER Quit: DISPLAY A Pozycje menu sterowania B Aktualnie odtwarzany tytuł/łączna liczba tytułów C Aktualnie odtwarzany rozdział/łączna liczba rozdziałów D Czas odtwarzania E Wybrany typ nośnika F Stan odtwarzania G Ikona wybranej pozycji/opcje menu H Komunikat dotyczący operacji I Wybrana pozycja menu sterowania Lista pozycji menu Pozycja Nazwa pozycji , funkcja TITLE/SCENE/TRACK CHAPTER/INDEX TRACK Wybór tytułu , sceny , ścieżki , rozdziału lub indeksu do odtworzenia. Określenie fragmentów, które mają być odtwarzane w pętli. PLAYER t: Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO może zostać ograniczone zgodnie z ustawionym wcześniej kryterium, np. Umożliwia to blokowanie scen lub zastępowanie ich innymi (kontrola rodzicielska). SETUP QUICK: Funkcja szybkiej konfiguracji umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego, proporcji obrazu telewizora oraz sygnału wyjściowego dźwięku. CUSTOM: Poza ustawieniami dostępnym w funkcji szybkiej konfiguracji można skonfigurować także szereg innych parametrów (strona 8). rESET: Przywracane są domyślne ustawienia menu „SETUP”. ZOOM*1 Obraz jest powiększany maksymalnie czterokrotnie, przyciski C/X/x/c umożliwiają jego przewijanie. Patrz lista „PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” na końcu instrukcji. aby wyłączyć kontrolę rodzicielską , ustaw opcję „LEVEL” na „OFF”. Jeżeli zapomnisz hasła, wprowadź w polu hasła wartość „199703”, naciśnij przycisk ENTER i wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. , ciąg dalszy 5PL AV SYNC Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem. Funkcja nie jest aktywna w przypadku, gdy: – używane jest gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL), a opcje „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” lub „DTS” w menu „AUDIO SETUP” zostały ustawione odpowiednio na „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” lub „ON” (strona 9). € urządzenie zgodne ze standardami Dolby Digital lub DTS podłączono przy użyciu gniazda HDMI OUT, a opcje „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” lub „DTS” w menu „AUDIO SETUP” zostały ustawione odpowiednio na „DOLBY DIGITAL”, „MPEG” lub „ON” (strona 9). Każde naciśnięcie przycisków C/c zmienia opóźnienie o 10 milisekund. Jeżeli w tym samym albumie znajdują się pliki zdjęć i pliki muzyczne, można wyświetlić pokaz slajdów z podkładem muzycznym. Jeżeli czas odtwarzania muzyki i zdjęć się różni, dłuższy plik będzie odtwarzany bez obrazu lub dźwięku. pHOTO (BGM): Wyświetlanie zdjęć przy wewnętrznym podkładzie dźwiękowym odtwarzacza. W celu wyboru melodii podkładu należy naciskać przycisk AUDIO podczas wyświetlania zdjęć. Podczas odtwarzania plików muzycznych zawierających niezsynchronizowane dane tekstów naciśnij przycisk SUBTITLE. * W przypadku niektórych plików funkcja może być niedostępna. Sterowanie telewizorem przy użyciu pilota Przy użyciu dostarczonego pilota można sterować poziomem dźwięku, źródłem sygnału i wyłącznikiem zasilania telewizora Sony. [. . . ] C Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony. C Sprawdź połączenie z telewizorem i ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego w telewizorze tak, aby na ekranie pojawił się sygnał z odtwarzacza. C Naciśnij przycisk [/1, aby wyłączyć odtwarzacz, wprowadź wartość „369” przy użyciu przycisków numerycznych na pilocie, a następnie naciśnij [/1, aby ponownie włączyć odtwarzacz. C Odtwarzacz jest w trybie wstrzymania lub odtwarzania w zwolnionym tempie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY DVPSR760HB.EC1

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY DVPSR760HB.EC1.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag