Instrukcja obsługi SONY CYBER-SHOT DSC-W270

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY CYBER-SHOT DSC-W270. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY CYBER-SHOT DSC-W270 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY CYBER-SHOT DSC-W270


SONY CYBER-SHOT DSC-W270 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (18425 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 annexe 1 (3388 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 (9531 ko)
   SONY DSC-W270 annexe 2 (18411 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-W270 annexe 1 (18342 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY CYBER-SHOT DSC-W270

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Aby zmniejszy ryzyko poaru lub poraenia prdem, nie wystawia urzdzenia na deszcz i chroni je przed wilgoci. Nieprawidlowe obchodzenie si z akumulatorem moe doprowadzi do jego wybuchu, poaru lub nawet poparzenia chemicznego. Nie naley zgniata ani naraa akumulatora na zderzenia lub dzialanie sil takich, jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnicie. Naley upewni si, e akumulator jest ladowany przy uyciu oryginalnej ladowarki firmy Sony lub urzdzenia umoliwiajcego jego naladowanie. [. . . ] 2 Za kadym naciniciem z, twarz priorytetowa przesuwa si o jedn twarz w prawo. Nacinij kilkakrotnie z, a pomaraczowa ramka ( ) bdzie na twarzy, któr chcesz zarejestrowa. 3 Aby anulowa rejestracj twarzy (Wylcz), przesu pomaraczow ramk na twarz, która jest najbardziej na prawo, po czym nacinij ponownie z. Przycisku 1 Nacinij (Makro) nawybierz sterowania, po czym dany tryb za pomoc b/B t z. (Auto): Aparat ogniskuje automatycznie , od dalekich obiektów do zblie. Tryb makro jest staly i nastawiony na [Auto], gdy aparat jest w trybie inteligentnej auto (Samowyzw) 1 Nacinij sterowania, pona przycisku czym wybierz dany tryb za pomoc v/ V t z. (Lampa blysk auto): Lampa blyska jeeli jest niewystarczajce wiatlo lub obiekt jest owietlony od tylu. W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydlua si, aby wyranie sfotografowa tlo, które jest poza zasigiem lampy blyskowej. )] nie s dostpne, gdy aparat jest Nie mona uy lampy blyskowej podczas wykonywania serii lub bracketingu. (wywietlenie 1 Nacinij DISPsterowania, poekranu) na przycisku czym wybierz dany tryb za pomoc v/ V. Wykres oznacza jasne zdjcie gdy przesunity jest na prawo, a ciemne zdjcie, gdy przesunity jest na lewo. We jednak pod uwag, e energia akumulatora wyczerpie si szybciej w tych warunkach. Rozmiar obrazu determinuje rozmiar pliku obrazu, który zostaje nagrany gdy robisz zdjcie. Im wikszy rozmiar obrazu, tym wicej szczególów bdzie zawieral obraz wydrukowany na papierze duego formatu. Wybierz rozmiar obrazu, który jest odpowiedni dla sposobu, w jaki obrazy bd wykorzystywane. Mniej W zarysach Wysoka jako Wysoka jako Liczba zdj Mniej Wydruk Wysoka jako Gdy liczba pozostalych do zrobienia zdj jest wiksza ni 9 999, pojawia si wskanik Gdy odtwarzany obraz jest nagrany innym aparatem, wywietlony obraz moe nie ukaza Wywietlona zostaje lista trybów wyboru sceny. (Dua czulo): Fotografuje bez lampy blyskowej nawet w slabym owietleniu. (Plaa): Fotografuje sceny na brzegu morza lub jeziora z bardziej wyrazistym blkitem wody. (Mikkie ujcie): Wykonuje portrety osób, zdjcia kwiatów o bardziej subtelnej atmosferze. (Portret-zmierzch): Wykonuje ostre zdjcia osób w ciemnym otoczeniu, bez utraty nocnej atmosfery. (Podwodne): Wykonuje podwodne zdjcia w naturalnych kolorach, gdy zaloona jest obudowa wodoodporna. Im wiksza ilo danych na sekund (rednia przeplywno bitów), tym bardziej plynne jest odtwarzanie obrazu. [. . . ] W obrazie pojawiaj si biale, czarne, czerwone, fioletowe lub inne linie, albo obraz jest czerwonawy. Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierajcych obrazy Poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami. Przyczyn jest skopiowanie obrazów z komputera na kart , , Memory Stick Duo" bez uycia programu , , PMB". Miejscu W miejscach takich, jak zaparkowany na slocu samochód korpus aparatu moe si zdeformowa, co moe by przyczyn awarii. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY CYBER-SHOT DSC-W270

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY CYBER-SHOT DSC-W270.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag