Instrukcja obsługi SONY CYBER-SHOT DSC-S600

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY CYBER-SHOT DSC-S600. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY CYBER-SHOT DSC-S600 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY CYBER-SHOT DSC-S600


SONY CYBER-SHOT DSC-S600 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (4456 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 (22438 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 (4456 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 annexe 1 (22435 ko)
   SONY DSC-S600 annexe 2 (93 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL CORRECTION (93 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 (11853 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 (3928 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 annexe 3 (11801 ko)
   SONY DSC-S600 annexe 4 (85 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 annexe 2 (11853 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 annexe 1 (11853 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 DATASHEET (381 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 READ THIS FIRST (3928 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 QUICK START CONNECTION GUIDE (120 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 HOW TO TAKE GREAT SPORTS SHOTS. (147 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 HOW TO TAKE GREAT HOLIDAY PHOTOS. (149 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 HOW TO TAKE GREAT BIRTHDAY PHOTOS. (123 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 INSTRUCTION/OPERATION MANUAL CORRECTION (85 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 CHECK THE BATTERIES BEFORE USING YOUR CAMERA (486 ko)
   SONY CYBER-SHOT DSC-S600 DIGITAL CAMERAS AND PRINTERS POCKET GUIDE SPRING 2006 (817 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY CYBER-SHOT DSC-S600

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nie dotyka miejsca, w którym znajduje si obiektyw, poniewa oslona otwiera si i obiektyw si wysuwa. Nie naley równie zostawia aparatu przez dluszy czas z wysunitym obiektywem i wylczonym zasilaniem, poniewa moe to spowodowa awari. Poniszy ekran pojawi si, gdy aparat bdzie wlczony po raz drugi lub po raz kolejny. [. . . ] Mona zmieni jzyk wywietle na ekranie, aby komunikaty ukazywaly si w wybranym jzyku. Do produkcji ekranu LCD uyto bardzo precyzyjnych technologii, dziki czemu ponad 99, 99% pikseli jest sprawnych. Jednake na ekranie LCD mog si stale pojawia malekie czarne i/lub jasne punkty (biale, czerwone, niebieskie lub zielone). Wystpowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w aden sposób nie wplywa na nagranie. Naley Zaczep uwaa, aby nie uderzy obiektywu ani ekranu LCD, nie naley take go naciska. Chwyci aparat tak, aby oslona baterii byla skierowana ku górze, po czym otworzy oslon baterii i je wyj. Dopuszczalna liczba zdj oraz dopuszczalny czas mog si róni, zalenie od warunków rejestracji. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczciej zadawane pytania s na naszej witrynie pomocy technicznej. Jestlize fotoaparát pracuje s napájením z baterií a pokud u fotoaparátu neprovedete po dobu tí minut zádnou cinnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení baterií (funkce automatického vypnutí). 85) *** Mzete vychutnávat jest vyssí kvalitu obrazu pipojením fotoaparátu prostednictvím slotu karty , , Memory Stick" nebo USB pipojením. Zdjcie: wywietlany jest rozmiar zdjcia Film: wywietlane jest Szczególowe informacje o trybach, zobacz poniej. 1 Wywietli obraz przeznaczony do skasowania i nacisn 2 Wybra [Kasuj] za pomoc v, po czym nacisn z. Aby skasowa obraz, nacisn (Kasowanie) i wybra [Kasuj] za pomoc v na przycisku sterowania, po czym nacisn z. Nastpujce tryby s z góry skonfigurowane aby odpowiada warunkom otoczenia. Aby oglda powikszony obraz (Zoom odtwarzania) Nacisn gdy zdjcie jest wywietlane. Przed krokiem 2, nacisn kilkakrotnie v ( ) na przycisku sterowania, a wybrany zostanie dany tryb. Brak wskanika Blyska jeli jest ciemno lub pod wiatlo (nastawienie fabryczne) Nacisn (Indeks), po czym wybra obraz za pomoc v/V/b/B. Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania Sprawdzi, czy obiekt znajduje si w dopuszczalnym zakresie, nie bliej ni w nastpujcych odleglociach: Przy skrajnym poloeniu po stronie W: Okolo 12 cm Przy skrajnym poloeniu po stronie T: Okolo 50 cm · Do robienia zdj nad brzegiem morza lub jeziora, wzmacnia blkit wody. [. . . ] Gdy zostaje nacinity przycisk aby wybra funkcje, które nie mog by lczone z preselekcj sceny, slycha sygnal dwikowy. Uywa celownika w celu oszczdzania baterii/akumulatorków lub podczas fotografowania obrazów w warunkach, w których sprawdzanie obrazów na ekranie LCD jest trudne. W tym katalogu] za pomoc v/V w kroku 1 zamiast [Wybierz], po czym nacisn z. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY CYBER-SHOT DSC-S600

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY CYBER-SHOT DSC-S600.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag