Instrukcja obsługi SONY DSC-HX400V

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY DSC-HX400V. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY DSC-HX400V będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY DSC-HX400V


SONY DSC-HX400V : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (35565 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY DSC-HX400V

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Zawiera ona szereg szczegółowych opisów wielu funkcji aparatu. € Możesz przewijać ekran przy pomocy v/V i zmienić wyświetlaną wskazówkę przy pomocy b/B. Ostrzeżenie Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA -ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NIEBEZPIECZEŃSTWO ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI OSTRZEŻENIE [ Akumulator Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może doprowadzić do jego wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia chemicznego. [. . . ] Aplikację tę można wywołać podczas fotografowania dotykając aparatu smartfonem z włączoną funkcją NFC. Wysyła zdjęcia w rozdzielczości 4K do telewizora z łączem HDMI, który obsługuje taką rozdzielczość. Zmienia odstęp czasu dla prezentacji śledzenia obiektów w trybie [Wideo w ruchu], gdy śledzenie ruchu obiektu ma być prezentowane podczas odtwarzania filmów. Ustawia funkcję przesyłania plików z aparatu, gdy wykorzystywana jest karta Eye-Fi. Określa, czy ma być wyświetlane menu kafelkowe po każdym naciśnięciu przycisku MENU. Demonstracyjny Włącza lub wyłącza odtwarzania filmu demonstracyjnego. Ustala rozdzielczość, gdy aparat jest podłączony do telewizora HDMI. Wyświetla pozostały czas nagrywania filmów oraz liczbę zdjęć, które można zapisać na karcie pamięci. Odtwarzanie zaimportowanych obrazów Import zdjęć z aparatu W systemie Windows dostępne są również następujące funkcje: Udostępnianie zdjęć na PlayMemories Online™ Oglądanie zdjęć w widoku kalendarza Tworzenie płyty z filmami Przesyłanie zdjęć do serwisów internetowych Uwagi • Do instalacji oprogramowania PlayMemories Home wymagane jest połączenie z Internetem. € Do korzystania z PlayMemories Online lub innych serwisów internetowych niezbędne jest połączenie internetowe. PlayMemories Online lub inne serwisy internetowe mogą nie być dostępne w niektórych krajach lub regionach. € W przypadku aplikacji na komputery Mac należy użyć następującego adresu URL: http://www. , jest już zainstalowane na komputerze, PlayMemories Home zastąpi je podczas instalacji. Należy używać oprogramowania PlayMemories Home, które zastąpiło PMB. PL 26 x Wymagania systemowe Informacje na temat wymagań systemowych dla tego oprogramowania można znaleźć pod adresem URL: www. Net/pm/ • Szczegółowe informacje na temat programu PlayMemories Home można znaleźć na stronie pomocy PlayMemories Home (tylko w języku angielskim): http://www. € W programie PlayMemories Home mogą zostać zainstalowane nowe funkcje. Podłącz aparat do komputera, nawet jeśli program PlayMemories Home jest już zainstalowany na komputerze. Uwagi • Nie należy odłączać przewodu microUSB (w zestawie) od aparatu, gdy wyświetlany jest ekran obsługi lub ekran dostępu. PL 27 Dodawanie funkcji do aparatu Możesz dodać wybrane funkcje do aparatu, łącząc się z witryną pobierania aplikacji (PlayMemories Camera Apps™) przez Internet. Liczba zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów Liczba dostępnych zdjęć i czas nagrywania mogą zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci. Obrazu]: L: 20M Format obrazu] jest ustawiona na [4:3]* Pojemność Jakość Standard Wysoka 2 GB 295 zdjęć 200 zdjęć Gdy opcja [ * Gdy opcja [ Format obrazu] ma ustawienie inne niż [4:3], możesz zapisać więcej obrazów niż pokazano powyżej. [. . . ] CZ 29 Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech • Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě Na místech, jako je automobil zaparkovaný na slunci, se může deformovat tělo fotoaparátu a to může způsobit jeho poruchu. 264 Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2 kanály Nahrávací médium: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, karty SD, paměťové karty microSD Blesk: Rozsah blesku (citlivost ISO (doporučený index expozice) nastavena na Auto): Asi 0, 5 m až 8, 5 m (W)/Asi 2, 4 m až 3, 5 m (T) [Vstupní a výstupní konektory] Konektor HDMI: Mikro konektor HDMI Multifunkční terminál/Terminál mikro USB*: Spojení USB Spojení USB: Hi-Speed USB (USB 2. € Pri nastavovaní dioptrickej korekcie namierte fotoaparát na svetlú oblasť, aby sa dala dioptrická korekcia ľahšie nastaviť. SK 9 Nabitie akumulátora Pre zákazníkov v USA a Kanade Sieťová šnúra Pre zákazníkov z krajín/ oblastí mimo USA a Kanady Kontrolka napájania/nabíjania Svieti: Nabíja sa Vyp: Nabíjanie je dokončené Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa teplota fotoaparátu nenachádza v rámci správneho rozsahu 1 Pripojte fotoaparát k sieťovému adaptéru (je súčasťou dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY DSC-HX400V

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY DSC-HX400V.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag