Instrukcja obsługi SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP


SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (10499 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna. € För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:  Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-och-ned, bakvänd eller vänd sidledes.  Placera inte TV:n på en hylla eller matta , i en säng eller i en garderob. Ώ Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte tidningar och liknande på den. [. . . ] Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z takich zdarzeń. DK FI NO PL CZ SK HU RO BG GR TR RU UA Ekran LCD • Chociaż ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych jest ponad 99, 99% pikseli, na ekranie mogą pojawiać się czarne plamki lub jasne kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym). Jest to jednak właściwość wynikająca z konstrukcji ekranu LCD i nie jest objawem usterki. € Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtru, a także kłaść na odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to spowodować zakłócenia obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD. € Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na obrazie mogą wystąpić plamy lub obraz może stać się ciemny. Podczas utylizacji należy przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów. zalecenie dotyczące obsługi pilota • Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą biegunowość. € Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie ani łączyć starych baterii z nowymi. € Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W niektórych regionach sposób utylizacji zużytych baterii mogą regulować stosowne przepisy. Nie należy nim rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego żadnych płynów. € Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Obchodzenie się z powierzchnią ekranu/ obudową odbiornika TV i ich czyszczenie Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału lub powłoki ekranu odbiornika, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami ostrożności. • Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/obudowy , należy wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym roztworem delikatnego detergentu. Ciecz może przedostać się przez spód ekranu lub elementy zewnętrzne do środka odbiornika i spowodować jego uszkodzenie. Utylizacja telewizora Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. 5PL Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny. [. . . ] € Dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju, regionu, modelu telewizora i stanu magazynowego. € Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Przeciętne roczne zużycie energii*1 KD-75X850xC / FW-75X8570C: 319 kWh KD-65X850xC / FW-65X8570C: 207 kWh KD-55X850xC / FW-55X8570C: 160 kWh KD-49X830xC / FW-49X8370C: 117 kWh KD-43X830xC / FW-43X8370C: 100 kWh Pobór mocy w stanie czuwania*2*3 0, 5 W (27 W w trybie aktualizacji oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach) Rozdzielczość ekranu 3 840 punktów (w poziomie) × 2 160 linii (w pionie) Wartości znamionowe wyjścia USB 1/2: maks. 5 V, , 1, 5 A Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej • Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej ( ) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 i H. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY BRAVIA KD43XD8305BAEP.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag