Instrukcja obsługi SONY BDV-E380

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY BDV-E380. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY BDV-E380 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY BDV-E380


SONY BDV-E380 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (9222 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SONY BDV-E380 QUICK START GUIDE (442 ko)
   SONY BDV-E380 (2907 ko)
   SONY BDV-E380 (2905 ko)
   SONY BDV-E380 QUICK SETUP GUIDE (492 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY BDV-E380

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Szczególowe informacje na temat dostpnych aktualizacji znajduj si w witrynie internetowej pod adresem podanym poniej. Nie naley instalowa urzdzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak pólki na ksiki lub zabudowane szafki. aby zredukowa ryzyko poaru , nie naley przykrywa otworów wentylacyjnych urzdzenia gazetami , cierkami , zaslonami itp. Na urzdzeniu nie naley stawia otwartych ródel ognia, takich jak wieczki. [. . . ] Za pomoc przycisków X/x wybierz odpowiedni warto w pozycji [Pami zapr. Za pomoc przycisków X/x wybierz dany numer programu, i nacinij przycisk . Za pomoc przycisków numerycznych mona bezporednio wprowadzi numer stacji. Podczas odbioru transmisji z informacjami RDS za kadym naciniciem przycisku DISPLAY zawarto wywietlacza na przednim panelu zmienia si w nastpujcej kolejnoci: Nazwa stacji t Czstotliwo t Numer programu t Informacje o strumieniu/stan dekodowania* t Nazwa stacji t . Po dostrojeniu stacji zapewniajcej uslugi RDS jej nazwa* zostanie wywietlona na wywietlaczu na przednim panelu. System RDS moe nie dziala poprawnie, jeli dostrojona stacja nie przesyla poprawnie sygnalu RDS lub jego moc jest zbyt mala. Jeli nie masz informacji na temat lokalnej transmisji RDS, sprawd informacje na temat systemów RDS wykorzystywanych przez rozglonie dostpne w okolicy. Po podlczeniu za pomoc kabla HDMI urzdze firmy Sony zgodnych z funkcj Sterowanie przez HDMI obsluga staje si znacznie prostsza. Niektóre funkcje s dostpne tylko po podlczeniu obslugiwanego telewizora i wymagaj wczeniejszej konfiguracji przy jego uyciu. Po naciniciu przycisku N pilota telewizor i zestaw wlcz si, a wejcie telewizora zostanie ustawione na wejcie HDMI, do którego podlczony jest zestaw. Moliwe jest uproszenie obslugi systemu i sluchanie dwiku emitowanego przez telewizor lub inne urzdzenie. funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu dziala w nastpujcy sposób: · Kiedy zestaw jest wlczony, dwik z telewizora lub innych urzdze mona odtwarza poprzez gloniki zestawu. Jeeli dwik z telewizora lub innych urzdze jest odtwarzany przez gloniki zestawu, nacinicie przycisku SPEAKERS TVyAUDIO pozwala zmieni glonik, na które jest emitowany dwik telewizora. Podczas odtwarzania dwiku z telewizora lub innych urzdze poprzez gloniki zestawu mona regulowa glono i wylcza dwik zestawu za pomoc telewizora. Gdy telewizor dziala w trybie PAP (obraz i obraz), lub trwa odtwarzanie filmów wideo lub zdj z odtwarzacza iPod lub iPhone funkcja sterowania opcjami audio zestawu nie bdzie dziala. W zalenoci od telewizora, podczas regulacji glonoci dwiku odtwarzanego przez zestaw poziom glonoci wywietlany jest na ekranie telewizora. Aby automatycznie wlczy funkcj [Sterowanie przez HDMI] zestawu, wystarczy wlczy odpowiednie ustawienia w telewizorze. Szczególowe informacje na temat funkcji Sterowanie przez HDMI mona znale w rozdziale , , [Ustawienia HDMI]" (str. System nie zostanie automatycznie wylczony, gdy trwa odtwarzanie muzyki lub przy wlczonej funkcji , , FM". Dwik z telewizora mona odtwarza za pomoc systemu, uywajc tylko jednego kabla HDMI. Szczególowe informacje na temat tego ustawienia, patrz , , Podlczanie telewizora" (str. Podstawowe funkcje zestawu mona obslugiwa za pomoc pilota telewizora, gdy sygnal wideo z zestawu jest wywietlany na ekranie telewizora. [. . . ] Jako obrazu/dwiku jest niska/niektóre programy wywietlane s z utrat szczególów, zwlaszcza w dynamicznych lub ciemnych scenach. Firma Sony zaleca polczenie szybkoci co najmniej 2, 5 Mb/s dla programów wideo w rozdzielczoci standardowej i 10 Mb/s dla programów wideo w wysokiej rozdzielczoci. W przypadku awarii zasilania ustaw pozycj [Sterowanie przez HDMI] na [Wylcz], a nastpnie ustaw pozycj [Sterowanie przez HDMI] na [Wlcz] (str. ­ Ustawienie w podlczonym urzdzeniu zostala funkcji [Sterowanie przez HDMI] jest poprawne. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY BDV-E380

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY BDV-E380.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag