Instrukcja obsługi SONY ACC-VW ANNEXE 3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SONY ACC-VW. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SONY ACC-VW będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SONY ACC-VW


SONY ACC-VW ANNEXE 3: Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1250 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SONY ACC-VWANNEXE 3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] zalecamy korzystanie z akumulatora „InfoLITHIUM” tylko z urządzeniami elektronicznymi oznaczonymi logo . W przypadku korzystania z akumulatora z urządzeniami elektronicznymi bez logo , pozostały czas pracy akumulatora nie będzie wskazywany w minutach. * * Pozostały czas pracy akumulatora może nie być wskazywany prawidłowo, w zależności od warunków użytkowania. [. . . ] Životnosť akumulátora Aby ste zaistili fungovanie akumulátora, raz za rok ho nabite a použite. W przypadku niewłaściwej obsługi akumulatora może on wybuchnąć, spowodować pożar a nawet oparzenia chemiczne. ΏNie zgniatać akumulatora, nie narażać na działanie wstrząsów ani sił działających podczas uderzenia, upuszczenia lub nadepnięcia. Nie zwierać i nie dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskami akumulatora. ΏNie narażać na temperaturę przekraczającą 60°C, na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. ΏAkumulator należy ładować za pomocą oryginalnej ładowarki Sony lub innego urządzenia z funkcją ładowania akumulatorów. ΏWymieniać wyłącznie na akumulator tego samego typu lub odpowiednik zalecany przez firmę Sony. ΏZużyte akumulatory należy niezwłocznie utylizować zgodnie z podanymi instrukcjami. ϻﺎر‬ Żywotność akumulatora FIGYELEM Для покупателей в Европе Brak odszkodowania za treść nagrań Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie za treści nagrań w przypadku, gdy nagrywanie lub odtowarzanie będzie niemożliwe z uwagi na usterkę akumulatora lub innych urządzeń. ɛ池組的功能,請每 年重複一次此充放電過程。  電池壽命  電池壽命是有限的。如果電池剩餘使用時間明顯縮短,則說明 電池組到達了其壽命終點。請更換新電池。  每一電池組的電池壽命根據儲存、使用的條件和環境的不同而 變化。  對於拍攝損失不予賠償 如果由於電池組或其他設備的故障而導致無法拍攝或重放,將 不對該拍攝內容予以賠償。 設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。   ° ° Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0, 0005% rtęci lub 0, 004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. [. . . ] Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SONY ACC-VW

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SONY ACC-VW.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag