Instrukcja obsługi SMEG UG511DL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG UG511DL. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG UG511DL będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG UG511DL


SMEG UG511DL : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (2313 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG UG511DL

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] TŁUMACZENIEM INSTRUKCJI ORYGINALNEJ SPIS TREŚCI 1 OPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 2 3 ZAKRES STOSOWANIA, GŁÓWNE FUNKCJE I PRZEZNACZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 NAZWA I ADRES PRODUCENTA LUB DYSTRYBUTORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUKTÓW Z NORMAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ewentualne przedłużenie mogłoby doprowadzić do problemów w odprowadzaniu wody. 12 5. 4 Podłączenie do sieci elektrycznej Podłączenia elektrycznego zmywarki może dokonać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poza tym, należy przestrzegać wskazówek technicznych dotyczących podłączenia załączonych do zmywarki. Znamionowe dane elektryczne zmywarki wskazano na tabliczce danych technicznych. Na linii zasilania zmywarki należy zainstalować odłącznik o rozstawie pomiędzy stykami odpowiednimi do kategorii przepięciowej II i urządzenie zabezpieczające przed przetężeniami (wył. magnetotermiczny lub bezpieczniki); muszą się znajdować w łatwo dostępnej pozycji. Urządzenia te muszą obsługiwać wyłącznie zmywarkę i być zgodne z jej znamionowymi właściwościami elektrycznymi. Przed uruchomieniem zmywarki, należy przeprowadzić test funkcjonalności na urządzeniach bezpieczeństwa. Jeżeli zmywarka jest podłączona do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, musi być ona tego samego rodzaju co gniazdko, zgodna z charakterystyką znamionową urządzenia i obowiązującymi krajowymi przepisami. Bezpieczeństwo elektryczne będzie zagwarantowane wyłącznie, gdy zmywarka zostanie podłączona do przewodu ochronnego odpowiadającego wymogom obowiązujących przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. W razie wątpliwości zlecić sprawdzenie instalacji wykwalifikowanemu elektrykowi. Non allacciare la lavastoviglie alla rete elettrica con adattatori o prolunghe poiché potrebbero dare origine a surriscaldamenti pericolosi. Collegare l’apparecchio al sistema equipotenziale dell’impianto. Il morsetto per il collegamento equipotenziale è posto nella parte posteriore in basso della macchina ed è contrassegnato con il simbolo . La lavastoviglie è priva di tensione solamente quando il sezionatore è disinserito o, per le macchine munite di spina, la spina è scollegata. 13 6 PIERWSZE URUCHOMIENIE 6. 1 Pierwsze uruchomienie System ochrony elektrycznej musi przejść test funkcjonalności, zanim urządzenie zostanie oddane do eksploatacji. Urządzenie musi być zainstalowane i / lub skontrolowane przez wykwalifikowany personel, który uruchomi urządzenie po raz pierwszy i przekaże podstawowe informacje obsługi. 6. 2 Przygotowanie do użycia (ważne) Dozownik nabłyszczacza jest wyposażony we wszystkich modelach, szuflada na detergenty jest dostępna tylko na niektórych. Jeśli obecne są oba dozowniki na detergenty umieścić na miejscu od zewnętrznej pojemnik na środek czystości i nabłyszczacz i włożyć do nich odpowiednie przewody wlotowe od tyłu urządzenia. Przed włożeniem rurek do pojemników na detergenty (środek czystości i nabłyszczacz), dopasować wagę (niezbędne aby zapewnić, że zawsze zostaną dobrze pobrane detergenty z dna zbiorników) i filtry na ich końcach, jak pokazano na rysunku obok. Jeśli dozownik detergentu nie jest fabrycznie zamontowany, może być dodatkowo zamówiony odpowiedni model i zainstalowany później. WAŻNE: W przypadku, gdy rodzaj detergentów (środka czystości lub środka nabłyszczającego) zostanie zmieniony, OBOWIĄZKOWO należy wypłukać pompy perystaltyczne porzez umieszczenie zewnętrznych rur ssących w wodzie przez kilka cykli. Zawsze należy stosować tylko produkty specjalnie zalecane do użytku do profesjonalnych zmywarek. Niezastosowanie się do tego zalecenia powoduje utratę gwarancji na uprawnienia do wymiany systemu wodnego. Zalecana jest wymiana przez serwis co 12 miesięcy lub co 15. 000 cykli myć wewnętrznej rury pomp perystaltycznych do pobierania detergentów. 6. 3 Korzystanie ze zmiękczacza wody (tylko w modelach posiadających tą funkcję) Ilość wapna w wodzie (co wyznacza jej twardość) powoduje białawe znaki na suchych naczyniach oraz tendencje do utraty połysku z czasem. Zmywarka jest wyposażona w automatyczny środek zmiękczający wodę, który usuwa te substancje, które powodują twardość wody, przy pomocy i stosowania soli ochronnej do zmywarek. [. . . ] Sprawdzić temperaturę na wyświetlaczu, jeśli poniżej 50 ° C skontaktować się z serwisem. Wydłużyć czas trwania cyklu zmywania, zwłaszcza jeśli naczynia są bardzo brudne lub częściowo wysuszone. - Sprawdzić, czy ramiona natryskowe i wszystkie zainstalowane zmiękczacze wody działają prawidłowo. -Upewnić się czy filtr rurki umieszczonej w zbiorniku na produkt nabłyszczający nie jest zatkany. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG UG511DL

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG UG511DL.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag