Instrukcja obsługi SMEG PS906-5

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG PS906-5. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG PS906-5 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG PS906-5


SMEG PS906-5 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (972 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SMEG PS906-5 (961 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG PS906-5

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Spis treści 1 Ostrzeżenia 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Odpowiedzialność producenta Przeznaczenie urządzenia Tabliczka znamionowa Instrukcja obsługi Utylizacja Jak czytać instrukcje obsługi 260 260 263 263 263 263 264 265 2 Opis 2. 1 Opis ogólny 2. 2 Oznaczenia 2. 3 Dostępne akcesoria 266 266 266 267 3 Użytkowanie 3. 1 Ostrzeżenia 3. 2 Pierwsze użycie 3. 3 Użytkowanie płyty 268 268 268 268 4 Czyszczenie i konserwacja 4. 1 Ostrzeżenia 4. 2 Czyszczenie urządzenia 271 271 271 5 Montaż 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Umieszczenie w blacie Zabudowa Podłączenie gazu Przystosowanie do innych rodzajów gazu Podłączenie elektryczne Instrukcje dla montażysty 273 273 273 277 278 283 288 289 Instrukcje są ważne wyłącznie w krajach, których symbole zostały przedstawione na okładce niniejszej instrukcji. Zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki, dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia. Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www. smeg. com 259 PL Ostrzeżenia 1 Ostrzeżenia 1. 1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Obrażenia na osobach • Urządzenie i jego elementy są bardzo gorące podczas użytkowania. • Nie należy nigdy próbować gasić płomienia lub pożaru wodą: wyłączyć urządzenie i nakryć płomień pokrywą lub ognioodporną narzutą. [. . . ] Następnie położyć na nich produkty i kontynuować przyrządzanie posiłku przez nie dłużej niż 40 minut; • Nie stosować patelni grillowych lub rusztów do pieczenia i podgrzewania żywności na palniku ultraszybkim (UR2); • Jeżeli jeden z palników znajdujących się przy tylnej drewnianej ściance jest ultraszybki (UR2), zachować odległość 160 mm takiej ścianki od krawędzi patelni grillowej; • Uważać, aby płomień palnika nie wykraczał poza krawędzie patelni grillowej; • Zachować minimalną odległość 160 mm krawędzi patelni grillowej od bocznej ściany; • Nie kłaść patelni na kilku palnikach jednocześnie; • Nigdy nie używać dłużej niż przez 40 minut. 270 Czyszczenie i konserwacja 4 Czyszczenie i konserwacja 4. 1 Ostrzeżenia Niedozwolone użycie Ryzyko uszkodzenia powierzchni • Nie stosować pary do czyszczenia urządzenia. • Nie stosować produktów czyszczących zawierających chlor, amoniak lub wybielacze na częściach stalowych lub wykończonych powłoką metalową (np. • Nie stosować materiałów chropowatych, ściernych lub ostrych metalowych skrobaków. • Nie myć w zmywarce zdejmowanych części takich jak kratki, korony i nakładki. Plamy z żywności lub resztki Aby nie uszkodzić powierzchni, należy unikać stosowania metalowych gąbek lub ostrych skrobaków. Stosować zwykłe produkty, nieścierne, ewentualnie używając drewnianych lub plastikowych przyrządów. Dokładnie umyć wodą, następnie wytrzeć miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry. Kratki płyty kuchennej Zdjąć kratki i umyć w letniej wodzie z nieściernym środkiem czyszczącym. Ciągły kontakt kratek z płomieniem może doprowadzić do pogorszenia stanu emalii w strefach narażonych na wysoką temperaturę. Jest to najzupełniej normalne i nie wpływa na ich funkcjonalność. 4. 2 Czyszczenie urządzenia Aby utrzymać powierzchnie w dobrym stanie, należy po każdym użyciu i ostygnięciu regularnie je czyścić. Codzienne czyszczenie Stosować wyłącznie produkty niezawierające substancji ściernych, kwaśnych lub na bazie chloru. Nałożyć produkt na wilgotną ściereczkę i dokładnie umyć powierzchnie, a następnie wytrzeć miękką szmatką lub ściereczką z mikrofibry. 271 PL Czyszczenie i konserwacja Korony i nakładki W celu wyczyszczenia można zdjąć korony i nakładki. Wymyć je w ciepłej wodzie z dodatkiem nieściernego środka czyszczącego. Dokładnie usunąć cały zaschnięty brud i poczekać, aż całkowicie wyschną. Ponownie zamontować korony upewniając się o włożeniu ich razem z nakładkami na miejsce. Pokrętła Do czyszczenia pokręteł nie stosować agresywnych środków zawierających alkohol lub produktów do mycia stali lub szkła, ponieważ mogłyby je nieodwracalnie uszkodzić. Pokrętła należy czyścić miękką ściereczką nasączoną letnią wodą, a następnie dokładnie wytrzeć. Świece i termopary Aby prawidłowo funkcjonowały, świece zapłonowe i termopary muszą być zawsze czyste. Często je sprawdzać i, jeżeli koniczne, czyścić wilgotną szmatką. Ewentualny zasuszony osad można usunąć drewnianą wykałaczką lub igłą. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wytrzeć urządzenie, ponieważ pozostałości po środkach czyszczących i wodzie mogą niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia oraz jego wygląd. 272 Montaż 5 Montaż 5. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wydzielanie ciepła podczas działania urządzenia Ryzyko pożaru • Sprawdzić, czy materiał z którego wykonany jest mebel jest odporny na wysoką temperaturę. Okleiny, spoiwa lub powłoki z tworzyw sztucznych znajdujące się na meblach przylegających do urządzenia powinny być odporne na wysoką temperaturę (>90°C), w przeciwnym wypadku z czasem mogą ulec deformacji. Minimalna odległość, jaką należy zachować między okapem wyciągowym a powierzchnią płyty musi być równa co najmniej wartości wskazanej w instrukcji montażu okapu. [. . . ] 3. 9 160 1600 H4 286 Montaż 8 Gaz Ziemny G2. 350 - 13 mbar Znamionowa moc cieplna (kW) Średnica dyszy (1/100 mm) Moc ograniczona (W) Wstępna komora (wskazana na dyszy) 9 Gaz Płynny G30/31 - 30/37 mbar Znamionowa moc cieplna (kW) Średnica dyszy (1/100 mm) Moc ograniczona (W) Wstępna komora (wskazana na dyszy) Moc znamionowa G30 (g/h) Moc znamionowa G31 (g/h) 10 Gaz Płynny G30/31 - 37 mbar Znamionowa moc cieplna (kW) Średnica dyszy (1/100 mm) Moc ograniczona (W) Wstępna komora (wskazana na dyszy) Moc znamionowa G30 (g/h) Moc znamionowa G31 (g/h) 11 Gaz płynny G30/31 - 50 mbar Znamionowa moc cieplna (kW) Średnica dyszy (1/100 mm) Moc ograniczona (W) Wstępna komora (wskazana na dyszy) Moc znamionowa G30 (g/h) Moc znamionowa G31 (g/h) 12 Gaz miejski G110 - 8 mbar Znamionowa moc cieplna (kW) Średnica dyszy (1/100 mm) Moc ograniczona (W) Wstępna komora (wskazana na dyszy) 13 Gaz miejski G120 - 8 mbar Znamionowa moc cieplna (kW) Średnica dyszy (1/100 mm) Moc ograniczona (W) Wstępna komora (wskazana na dyszy) AUX 1. 0 94 400 Y AUX 1. 05 50 400 76 75 AUX 1. 1 50 450 80 79 AUX 1. 05 43 400 H2 76 75 AUX 1. 05 145 400 /8 AUX 1. 05 135 400 /8 RR 2. 4 148 800 F3 RR 2. 5 79 800 Z 182 179 RR 2. 5 75 800 Z 182 179 RR 2. 5 65 800 H8 182 179 RR 2. 5 230 800 /3 RR 2. 5 220 800 /3 UR2 wew. 3. 8 300 1400 - Dysze znajdujące się w wyposażeniu można dostać w autoryzowanych centrach serwisowych 287 PL Montaż 5. 6 Podłączenie elektryczne Napięcie elektryczne Niebezpieczeństwo porażenia prądem • Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel techniczny. • Należy obowiązkowo wykonać uziemienie, zgodnie z normami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji elektrycznych. • Używać przewodów odpornych na temperaturę co najmniej 90 °C. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG PS906-5

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG PS906-5.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag