Instrukcja obsługi SMEG KSDD90VN-2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG KSDD90VN-2. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG KSDD90VN-2 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG KSDD90VN-2


SMEG KSDD90VN-2 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1928 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SMEG KSDD90VN-2 (1918 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG KSDD90VN-2

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente daglialtri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. [. . . ] Sprawdzić czy napięcie sieci odpowiada napięciu podanemu na srebrnej tabliczce, umieszczonej na skrzynce elektrycznej. Należy upewnić się, że instalacja elektryczna posiada uziemienie, które działa prawidłowo. Nie używać przy gotowaniu materiałów, które mogą tworzyć wysokie lub nieprawidłowe płomienie. Olej użyty dwa razy i tłuszcze są szczególnie niebezpieczne i mogą zapalić się. Uwaga: Dostępne części mogą stać się gorące, kiedy okap blatowy używany jest z urządzeniami do gotowania (np. : kuchenkami). Zaleca się włączenie okapu kilka minut przed rozpoczęciem gotowania i wyłączenie 10 minut po jego zakończeniu. Po zakończeniu instalacji, przez wyspecjalizowanego technika, wszystkie komponenty elektryczne, kable, łączniki silniki, skrzynka sterownicza i wszystkie uziemienia nie mogą być dostępne dla użytkownika. Dostęp do nich może mieć tylko wyspecjalizowany technik, po zdjęciu paneli zamocowanych śrubami. Należy przestrzegać obowiązujących norm miejscowych i przepisów właściwych władz, w zakresie PL -65 odprowadzania powietrza przy zasysającym działaniu okapu. Przypomina się, że w przypadku nieprzestrzegania wykonania wszystkich operacji konserwacji i czyszczenia, podanych w niniejszej dokumentacji, może zaistnieć niebezpieczeństwo pożaru. INSTALACJA I INSTRUKCJE MONTAŻOWE Zasysanie okapów blatowych, w stosunku do okapów tradycyjnych, jest ograniczone przy zasysaniu oparów z garnków ustawionych na przednich palnikach. Okap może być połączony z płytą kuchenki gazowej, z maksymalną mocą tylnych palników równą 4, 7 Kw. Uwaga: Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia okapu, w wyniku instalacji z płytami gazowymi o większej mocy. Po zakończeniu instalacji, przez wyspecjalizowanego technika, wszystkie komponenty elektryczne, kable, silniki, skrzynka sterownicza i wszystkie uziemienia nie mogą być dostępne dla użytkownika. Dostęp do nich może mieć tylko wyspecjalizowany technik, po zdjęciu paneli zamocowanych śrubami. Okap blatowy może być używany zarówno w funkcji filtrującej, jak i zasysającej. Podczas funkcjonowania filtrującego, czyli z recyrkulacją powietrza, należy używać filtrów węglowych z aktywnym węglem. Kiedy okap blatowy wykorzystywany jest w funkcji filtrującej, musi zostać zagwarantowany odpowiedni przekrój wylotu zasysanego powietrza. Podczas funkcjonowania zasysającego, czyli z odprowadzaniem na zewnątrz przefiltrowanego powietrza, należy zastosować odpowiedni system kompensacji, zgodnie z obowiązującymi normami. Rura wylotowa oparów musi mieć średnicę równą lub większą w stosunku do łącznika okapu. Pomieszczenie, w którym zainstalowany jest okap musi posiadać wystarczającą wentylację, gdy używane są jednocześnie urządzenia wykorzystujące gaz lub inne paliwo. Wykonać otwór w okapie w odległości około 50 m od kuchenki. Dla wymiarów otworu, należy odnieść się do poniższego rysunku. W celu zainstalowania okapu, wyregulować wysokość wsporników nóżki "S", w taki sposób, by móc umieścić okap pod płytą kuchenki. [. . . ] Naciśnięcia nie mogą następować tuż po sobie, należy odczekać pół sekundy przed kolejnym naciśnięciem. F PL -70 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE CENTRALKA DOWNDRAFT Instrukcje bezpieczeństwa: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności, należy odłączyć kabel zasilający (230 Volt) Przed podłączeniem kabla zasilającego (230 Volt), należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia są podłączone Połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowanych pracowników W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci, należy przewidzieć urządzenie, które zapewni odłączenie od sieci, w odległości otwarcia styków, pozwalającej na pełne odłączenie w warunkach III kategorii przetężenia, zgodnie z zasadami instalacji. Lampka kontrolna lub wyłącznik jednobiegunowy, muszą być dostępne, po zamontowaniu urządzenia. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony na specjalny kabel lub na zespół dostępny u producenta lub u jego obsługi technicznej. Kabel do zastosowania to kabel typu H05VV-F z minimalnym przekrojem 3 x 0, 75mm². [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG KSDD90VN-2

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG KSDD90VN-2.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag