Instrukcja obsługi SMEG FQ60XPE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG FQ60XPE. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG FQ60XPE będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG FQ60XPE


SMEG FQ60XPE : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (661 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SMEG FQ60XPE (769 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG FQ60XPE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Nebezpečný terminál pod proudem: Označený terminál(y) je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné. Dávejte pozor, abyste neponičili ani nepoškrábali displej nehty neponičili ani nepoškrábali displej nehty nebo jinými tvrdými předměty. Chcete-li nastavit Podsvícení na pevnou hodnotu, nastavte ji jako Vlastní a nastavte Podsvícení (umístěné pod nastavením Úspory Energie) manuálně pomocí levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači. Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky. [. . . ] Podłączając kabel HDMI do swojego telewizora, musisz korzystać wyłącznie z ekranowanego kabla HDMI, gwarantującego wystarczającą ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać. Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: • Wciśnij na pilocie przycisk Oczekiwania, Program +/- lub przycisk numeryczny. • Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV , aż włączy się on z trybu oczekiwania. Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przypadnie wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy kanałów. Opcja ta będzie dostępna w menu Ustawienia>Więcej, i można ją będzie później włączyć/wyłączyć. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami lub nacisnąć przycisk Menu aby wyjść i oglądać TV. Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCN(*). Uwaga: Nie wyłączaj telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji. Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu Odtwarzacza Multimedialnego może wyświetlić tylko 1000 plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu źródeł (source menu) z nazwą własną zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak no. Aby wyłączyć tę funkcję i obsługiwać telewizor ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk Quick Menu na pilocie, podświetl CEC RC Passthrough, a następnie Wyłącz tę funkcję naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub prawo. Funkcję tę można też włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia>Więcej. Ta funkcja oznacza łącze audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem A/V lub układem głośnikowym). Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik życzy sobie słuchać ścieżki dźwiękowej tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych optycznych czy współosiowych wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy źródeł (source list). Menu Przeglądarki Mediów Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. naciskając przycisk Menu w trybie Przeglądarki Mediów uzyskasz dostęp do opcji menu Obrazu , Dźwięku i Konfiguracji. [. . . ] Dostępne są następujące opcje: Wybór kanału: Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij przycisk OK . Nie można ustawić timera dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym. Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli Automatyczne Wyszukiwanie w Opcjach Aktualizacji jest Aktywne, a telewizor odbiera sygnał z anteny. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG FQ60XPE

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG FQ60XPE.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag