Instrukcja obsługi SMEG ALFA410

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SMEG ALFA410. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SMEG ALFA410 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SMEG ALFA410


SMEG ALFA410 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (679 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   SMEG ALFA410 (678 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SMEG ALFA410

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] • Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pozostające pod kontrolą osób dorosłych odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. • Nie należy nigdy próbować gasić płomienia lub pożaru wodą: wyłączyć urządzenie i nakryć płomień pokrywą lub ognioodporną narzutą. • Podczas pieczenia drzwiczki powinny być zamknięte. • Podczas przekręcania żywności w komorze pieczenia, należy chronić ręce zakładając rękawice termiczne. • Nie pozwolić, aby dzieci zbliżały się do urządzenia podczas pieczenia. [. . . ] Użytkowanie Informacje o użytkowaniu urządzenia i akcesoriów, porady dotyczące przyrządzania potraw. Czyszczenie i konserwacja Informacje dotyczące prawidłowego czyszczenia i konserwacji urządzenia. Montaż Informacje dla wykwalifikowanego technika: montaż, uruchomienie i próba techniczna. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 1. 6 Instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przechowywana w całości oraz w zasięgu ręki użytkownika przez cały okres eksploatacji urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Informacja Porada 1. • Pojedyncza instrukcja użytkowania. 206 Opis 2 Opis 2. 1 Opis ogólny 1 Panel sterowania 2 Lampka 3 Uszczelka 4 Drzwiczki 5 Wentylator 6 Ramki podtrzymujące blachy Poziom ramki 2. 2 Panel sterowania 1 Pokrętło temperatury Za pomocą tego pokrętła można wybrać temperaturę pieczenia. Przekręcić pokrętło w prawo, na żądaną wartość w zakresie od minimum do maksimum. 2 Kontrolka termostatu Stałe światło wskazuje, ze piekarnik nagrzewa się w celu osiągnięcia ustawionej temperatury. Po osiągnięciu temperatury, włączenie i wyłączenie wskazują stałe utrzymywanie temperatury. 207 PL Opis 3 Kontrolka pieczenia na czas Jej wyłączenie wskazuje rozpoczęcie pieczenia na czas. 4 Pokrętło pieczenia na czas Za pomocą tego pokrętła można wybrać pieczenie ręczne lub na czas. Przekręcić w przypadku pokrętło na symbol pieczenia ręcznego lub na liczby, aby wybrać minuty pieczenia. Po zakończeniu odliczania pokrętło automatycznie ustawi się na „0”, piekarnik wyłączy się i uaktywni się sygnał dźwiękowy wskazujący zakończenie pieczenia. • Temperatura i czas trwania pieczenia zależą od jakości i konsystencji surowego ciasta. • Aby sprawdzić, czy ciasto jest upieczone w środku: po zakończeniu pieczenia wbić wykałaczkę w jego najwyższy punkt. Jeżeli ciasto nie przykleja się do wykałaczki to znaczy, że jest ono upieczone. Wyjąć haczyki blokujące znajdujące się na słupkach drzwiczek, pod zdjętymi zatyczkami. 211 PL Czyszczenie i konserwacja Aby zamontować drzwiczki należy: 6. Włożyć zawiasy do odpowiednich otworów na piekarniku, upewniając się, że rowki A całkowicie opierają się na szczelinach. 4. Umieścić haczyki blokujące w otworach zawiasów, aby uniemożliwić przypadkowe zamknięcie drzwiczek. Wyjąć haczyki blokujące zawiasów i umieścić na miejscu, na słupach drzwiczek. Ująć drzwiczki z dwóch stron obydwoma rękami, podnieść je ku górze pod kątem około 30° i wyjąć. 10. Zamknąć drzwiczki. 212 Czyszczenie i konserwacja Demontaż wewnętrznej szybki Niedozwolone użycie Niebezpieczeństwo zgniecenia • Przed demontażem szyb upewnić się, że zawiasy drzwiczek zostały zablokowane. Aby ułatwić czynności związane z czyszczeniem, zaleca się zdjęcie drzwiczek. Można wyjąć wewnętrzne szybki drzwiczek w następujący sposób: 1. [. . . ] • Wszelkie czynności konserwacyjne może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik. • Przed jakąkolwiek czynnością konserwacyjną należy odłączyć zasilanie elektryczne i poczekać, aż urządzenie ostygnie. Produkt ten jest zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi urządzeń elektrycznych. Ewentualne kontrole techniczne lub naprawy powinny być przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa, przed wezwaniem Serwisu Technicznego, sprawdzić osobiście, czy zostały wykonane wymienione wyżej czynności. 217 PL Montaż 5 Montaż 5. 1 Podłączenie elektryczne Zacisk oznaczony symbolem łączy ze sobą elementy, które normalnie mają potencjał uziemienia. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SMEG ALFA410

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SMEG ALFA410.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag