Instrukcja obsługi SHARP LC-49CFE6032E

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy SHARP LC-49CFE6032E. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy SHARP LC-49CFE6032E będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla SHARP LC-49CFE6032E


SHARP LC-49CFE6032E : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1874 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika SHARP LC-49CFE6032E

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Com manuals search engine PL  Ważne środki bezpieczeństwa • UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM • Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione: • • • Żeby zapobiec pożarowi, zawsze trzymaj świece i inne źródła otwartego ognia z daleka od urządzenia. € Telewizor o wadze większej niż 20 kg musi być podnoszony i przenoszony przynajmniej przez dwie osoby. € Niniejszy telewizor nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. [. . . ] Jeśli nie pojawi się, naciśnij na pilocie [MENU] i 8-8-8-8, a wyświetli się menu. jeśli chcesz dokonać zmian w ustawieniach domyślnych , użyj przycisków przewijania ▲/▼/◄/►. Żeby w dowolnym momencie wyjść z tego menu, naciśnij przycisk [EXIT]. Tryb strojenia - Wybierz czy chcesz stroić tylko kanały cyfrowe (DTV), analogowe (ATV), czy wszystkie (DTV + ATV) Dostawca - Wybierz dostawcę usługi sieci kablowej. Jeśli Twój dostawca nie znajduje się na liście, wybierz Inny. (dostępne tylko, gdy opcja Antena DVB jest ustawiona na DVB-C) Otoczenie - Wybierz lokalizację telewizora. Sortowanie po LCN - Ustaw opcję LCN na Włącz, jeśli chcesz ustawić kanały według preferencji dostawcy (dotyczy tylko kanałów DVB-T i DVB-C). naciśnij przycisk [Automatyczne wyszukiwnie] , żeby rozpocząć proces strojenia. Opcjonalne ustawienia kanału DVB-C: Pozostaw wszystkie domyślne ustawienia zgodnie z zaleceniami. Jeśli kanały DVB-C nie zostaną znalezione, skontaktuj się ze swoim dostawcą sieci w celu uzyskania prawidłowego "ID sieci". € Powiększenie 1/2 - Obraz będzie wyświetlany w prawidłowych proporcjach, ale powiększony, żeby wypełnić ekran. € Pixel w pixel (HDMI) - Oryginalny obraz będzie wyświetlony bez żadnych zmian. Y G B R W R  Dźwięk Tryb dźwięku - Wybierz jedno z poniższych ustawień – Standard - Ustawienia domyślne – Muzyka - Uwypukla muzykę w stosunku do głosu – Kino - Zapewnia żywy i pełny dźwięk w filmach – Personalny - Wybiera Twoje osobiste ustawienia dźwięku – Sport - Uwypukla dźwięk przy sporcie WSKAZÓWKA: Poziomy tonów wysokich i niskich można wyregulować tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb dźwięku ‘Personalny’. Com manuals search engine PL Automatyczny poziom głośności - Gdy jest włączony, głośność pozostanie na tym samym poziomie niezależnie od wejścia/źródła. dźwięk Surround/DTS TruSurround - Pozwala włączyć lub wyłączyć efekt dźwięku dookólnego. Wybierz ustawienie z poniższych opcji: – Wyłącz - Wyłączone – Auto - Automatyczny wybór najlepszych ustawień – PCM - Wybierz tę opcję jeżeli łączysz się ze stereofonicznym sprzętem Hi-fi poprzez kabel cyfrowy (kodowanie dźwięku PCM - Pulse Code Modulation) Przełącznik AD- Dodatkowa ścieżka dźwiękowa dla osób niedowidzących. Cyfrowego (ms) - Pozwala użytkownikowi wyregulować synchronizację obrazu i dźwięku dla zewnętrznych głośników podłączonych poprzez cyfrowe wyjście dźwięku. Faza - Pozwala ustawić czas opóźnienia fazy, żeby zmniejszyć zakłócenia obrazu. WSKAZÓWKA: Jeśli komputer pozostaje nieaktywny przez dłuższy czas, telewizor przełączy się w stan uśpienia (ekran zostanie wyłączony, żeby oszczędzić energię). WSKAZÓWKA: Jeśli przez 10 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, menu zostanie automatycznie wyłączone. Możesz zmienić czas, który musi upłynąć przed automatycznym wyłączeniem menu - patrz sekcja ‘Czas OSD’. Godzina wyłączenia - Pozwala ustawić określony czas wyłączenia telewizora. [. . . ] ς Tryb USB / Odtwarzacz multimedialny Tryb USB pozwala odtwarzać różne typy materiałów, które są zapisane w pamięci USB. Możesz poruszać się po menu używając przycisków przewijania ▲/▼/◄/►. Com manuals search engine PL Karta produktu Znak towarowy LC-22CFE4000E LC-22CFE4000ES LC-22CFE4000EW LC-22CFE4012E LC-22CFE4012ES LC-22CFE4012EW SHARP LC-24CHE4000E LC-24CHE4000ES LC-24CHE4000EW LC-24CHE4012E LC-24CHE4012ES LC-24CHE4012EW Model Klasa wydajności energetycznej Widoczny rozmiar ekranu (przekątna) Zużycie energii w trybie włączenia Roczne zużycie energii* Zużycie energii w trybie czuwania** Zużycie energii przy wyłączonym zasilaniu Rozdzielczość ekranu A 22" / 55cm 20, 0 W 30 kWh <0, 50 W N/A 1920 (H) x 1080 (V) A 24" / 60cm 25, 0 W 37 kWh <0, 50 W 1366 (H) x 768 (V) * - Pobór energii XYZ kWh rocznie w oparciu o zużycie energii przy pracy 4 godziny dziennie przez 365 dni. * *- gdy telewizor jest wyłączony pilotem i żadna funkcja nie jest aktywna Pliki kompatybilne w trybie USB Materiały Rozszerzenie pliku . [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY SHARP LC-49CFE6032E

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy SHARP LC-49CFE6032E.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag