Instrukcja obsługi ROWENTA SO5115F0

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ROWENTA SO5115F0. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ROWENTA SO5115F0 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ROWENTA SO5115F0


ROWENTA SO5115F0 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (878 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ROWENTA SO5115F0

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Przewód zasilający Przed pierwszym użyciem proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i z zaleceniami bezpieczeństwa. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA : Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan urządzenia, wtyczki i przewodu. [. . . ] Qxp_1800135496-01 12/06/15 10:53 Page42 DZIAŁANIE Instalacja elektryczna w pomieszczeniu, instalacja urządzenia i jego używanie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w kraju użytkownika. Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i moc urządzenia są zgodne z instalacją elektryczną użytkownika. Przed każdym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że: • Kratki wlotu i wylotu powietrza są całkowicie odsłonięte, • Urządzenie jest umieszczone na stabilnej podstawie poziomej. Jeżeli usterka będzie się utrzymywać lub nasilać, bezpiecznik termiczny ostatecznie wyłącza urządzenie: urządzenie należy wówczas oddać do autoryzowanego punktu serwisowego. € Wybór trybów działania : : Pozycja „Stop” : Pozycja wentylacji na zimno : 1200W : 2400W • Lampka kontrolna C : lampka świeci się, gdy urządzenie zostanie uruchomione przyciskiem A. € Ustawienie Silence : Ustawienie minimalnej mocy na 1200W regulowane przez termostat. € Ustawienie Max : Ustawienie maksymalnej mocy na 2400W regulowane przez termostat. € Pozycja zapobiegająca zamarzaniu : pozycja pozwala automatycznie utrzymać temperaturę powyżej 0°C w pomieszczeniu o normalnej izolacji, którego wielkość odpowiada mocy urządzenia. Ważna uwaga : W czasie pierwszego korzystania z urządzenia mogą się z niego wydobywać nieprzyjemny zapach i dym (jest to zjawisko normalne dla nowych urządzeń, które po kilku minutach powinno ustać). 50 cm 50 cm KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE • Urządzenie można czyścić lekko zwilżoną ściereczką. € WAŻNE : nigdy nie używać produktów ściernych, które mogą uszkodzić powłoki. € Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy umieścić je w suchym miejscu. [. . . ] Qxp_1800135496-01 12/06/15 10:53 Page49 zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami ani osobami, ktoré o prístroji nemajú potrebné vedomosti či skúsenosti s ním, pokiaľ nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo im taká osoba predtým neposkytla pokyny týkajúce sa používania prístroja. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, popredajný servis alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ROWENTA SO5115F0

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ROWENTA SO5115F0.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag