Instrukcja obsługi PHILIPS AVENT SCD580

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PHILIPS AVENT SCD580. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PHILIPS AVENT SCD580 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PHILIPS AVENT SCD580


PHILIPS AVENT SCD580 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (34674 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PHILIPS AVENT SCD580

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 10 Nyckellås 8 Halsrem 9 Rengöring och underhåll 342 343 344 344 344 344 345 345 10 Förvaring 11 Beställa tillbehör 12 Garanti och support 13 Vanliga frågor 4 Använda babyvakten 324 4. 2 Ansluta föräldraenheten och babyenheten 324 Babyenhetens funktioner och signaler 5. Koppla ur babyenheten och se till att både dina händer och enheten är torra när du sätter i de icke laddningsbara batterierna. [. . . ] Tryck på MENU-knappen Använd knapparna + och - för att välja “Eco Max” och tryck på OK för att bekräfta. 3 Använd knapparna + och - för att välja “Turn Off ” (inaktivera) och tryck på OK för att bekräfta. Timern kan ställas in på mellan 1 minut och 23 timmar och 59 minuter. 1 Ställa in och använda matningstimern 1 Välj ”Feed Timer” (matningstimer) på menyn med hjälp av knapparna + och - och tryck på OK för att bekräfta. Efter steg 5 under ”Setting and using the feed timer” (ställa in och använda matningstimern), väljer du ”Timer repeat” (upprepa timer) med knapparna + och -. 2 Ställa in matningstimerns larm 1 Efter steg 5 under ”Setting and using the feed timer” (Ställa in och använda matningstimern) väljer du ”Timer Alert” (timerlarm) med knapparna + och -. 2 Använd knapparna + och - för att välja ”Stop & Reset” (stoppa och återställ) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. 2 Välj ”Temp Range” (temperaturintervall) med knapparna + och - och tryck på OK-knappen för att bekräfta. •• Siffran för den lägsta temperaturen börjar blinka i teckenfönstret. 3 Använd knapparna + och - för att ställa in den lägsta temperaturen mellan 10 °C och 19 °C. 4 Använd knapparna + och - för att ställa in den maximala temperaturen mellan 22 °C och 37 °C. 1 Välj ”Humidity” (fuktighet) på menyn med hjälp av knapparna + och - och tryck på OK för att bekräfta. 2 Välj ”Hum Range” (fuktighetsintervall) med knapparna + och - och tryck på OK-knappen för att bekräfta. •• Siffran för den lägsta luftfuktigheten börjar blinka i teckenfönstret. [. . . ] 2 Använd knapparna + och - för att välja ”Show Time” (visa tid) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. 2 Använd knapparna + och - för att välja ditt språk och tryck på OK för att bekräfta. €• Förvara föräldraenheten, babyenheten och adaptrarna på en sval och torr plats. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PHILIPS AVENT SCD580

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PHILIPS AVENT SCD580.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag