Instrukcja obsługi PANASONIC SD 450

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC SD 450. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC SD 450 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC SD 450


PANASONIC SD 450 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (14667 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC SD 450

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Español Es-19 Ustawianie i podłączanie kuchenki mikrofalowej Sprawdź kuchenkę mikrofalową Rozpakuj urządzenie i sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń, jak na przykład wgnieceń, wyłamanych rygli drzwiczek albo zarysowań drzwiczek. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się natychmiast z punktem sprzedaży. Unikaj używania kuchenki mikrofalowej w pomieszczeniach, w których panuje duża wilgotność. Kabel powinien przebiegać z dala od rozgrzewających się powierzchni. [. . . ] Gotowanie na ustawieniach o niższej mocy, aby uzyskać pełniejszy smak potrawy: 10 minut. Czas zatrzymania jest programowalny po ustawieniu poziomu mocy i czasu gotowania kuchenki. Podczas gotowania możesz zmienić ustawienie czasu, o ile zachodzi taka potrzeba. Obróć pokrętło czasu/wagi, aby wydłużyć lub skrócić czas gotowania. Kuchenka rozpocznie automatycznie pracę na wysokim poziomie mocy, jeśli zostanie wprowadzony czas gotowania bez uprzedniego wyboru poziomu mocy. Wciśnij raz, aby wybrać Grill 1 (Wysoki), dwa razy Grill 2 (Średni) lub 3 razy Grill 3 (Niski). € Ustaw czas opiekania przy pomocy pokrętła czasu/wagi (do 90 minut). Grill może opiekać wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach kuchenki. Podczas opiekania możesz zmienić ustawienie czasu, o ile zachodzi taka potrzeba. Obróć pokrętło czasu/wagi, aby wydłużyć lub skrócić czas gotowania. 1 wciśnięcie 1300 W 2 wciśnięcia 1300 W 3 wciśnięcia 1300 W Szklany talerz • Wybierz poziom kombinacji (patrz tabela). € Ustaw czas gotowania przy pomocy pokrętła czasu/wagi (do 90 minut). Grill może opiekać wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach kuchenki. W trakcie gotowania możesz zmienić ustawienie czasu, o ile zachodzi taka potrzeba. Obróć pokrętło czasu/wagi, aby wydłużyć lub skrócić czas gotowania. Pl-9 Rozmrażanie automatyczne Dzięki tej funkcji możesz rozmrażać żywność na podstawie jej wagi. W celu przyspieszenia wyboru, waga rozpoczyna się od wielkości najczęściej używanych dla danego rodzaju produktu. 1 (jedno) naciśnięcie dla małych porcji 2 (dwa) naciśnięcia dla dużych porcji • Ustaw wagę zamrożonego produktu przy pomocy pokrętła czasu/wagi. 400 - 2400g Duże porcje mięsa, pieczeni, cały kurczak, duże porcje ryb. Gdy czas rozmrażania wynosi ponad 60 minut, będzie wyświetlany jako godziny i minuty. Aby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia, zapoznaj się z informacjami na temat rozmrażania zamieszczonymi w książce kucharskiej. programy automatyczne uwzględniające wagę produktu Funkcja ta umożliwia gotowanie Twoich ulubionych potraw tylko na podstawie ustawionej wagi. [. . . ] Kuchenka winna być konserwowana i naprawiana wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego punktu serwisowego. Należy zawsze pilnować, aby otwory wentylacyjne pozostawały czyste. Należy sprawdzać, czy we wlotach powietrza po bokach i z tyłu urządzenia nie gromadzi się kurz lub nie ma innych materiałów, które mogłyby je zatkać. Jeśli wloty powietrza się zatkają, może dojść do przegrzania kuchenki, co może mieć wpływ na jej pracę, a nawet spowodować niebezpieczeństwo. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC SD 450

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC SD 450.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag