Instrukcja obsługi PANASONIC SC-PMX80EG

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC SC-PMX80EG. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC SC-PMX80EG będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC SC-PMX80EG


PANASONIC SC-PMX80EG : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1840 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC SC-PMX80EG (1294 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC SC-PMX80EG

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu. Można również użyć przycisków na panelu przednim urządzenia, jeśli są identyczne. Zakupione urządzenie może różnić się od przedstawionego na ilustracjach. niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowanie do następującego zestawu. [. . . ] Uwaga: • Podczas odtwarzania w losowej kolejności nie można przejść do utworów poprzednio odtworzonych lub naciśnij przyciski numeryczne. • Funkcja trybu odtwarzania ta nie działa z włączoną opcją “Programowanie odtwarzania”. € Po wysunięciu tacki płyty lub wyjęciu nośnika USB tryb zostaje anulowany. za pomocą odpowiednich przycisków numerycznych wybierz żądany utwór. Aby zaprogramować nowe utwory należy powtórzyć kroki od 2 do 4. € [USB]: położenie jest zapamiętywane i wyświetlane jest “RESUME”. € [USB]: Naciśnij dwukrotnie [∫], aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie. Menu odtwarzania [CD] [USB] [CD] (MP3), [USB] 1 2 Naciśnij [PLAY MENU], aby wybrać “PLAYMODE” lub “REPEAT”. (urządzenie główne: [:/6] lub [5/9]) [CD] [USB]: Naciśnij [3] lub [4], aby pominąć album MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/ DSD. € Naciśnij [3] lub [4], aby wybrać album MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD. € Naciśnij [3] lub [4], aby wybrać album MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD. Pomijanie Szukanie Podczas odtwarzania lub po naciśnięciu pauzy, naciśnij i przytrzymaj [6] lub [5]. (urządzenie główne: [:/6] lub [5/9]) • [iPod]: Wyszukiwanie do tyłu odbywa się wyłącznie w obrębie aktualnie odtwarzanej ścieżki. Sprawdzić zawartość programu RANDOM 1-ALBUM RANDOM Usunąć ostatni Naciśnij [DEL] w trybie zaprogramowany zatrzymanym. utwór Anulowanie Naciśnij [PROGRAM] w trybie odtwarzania zatrzymanym. Zaprogramowa • “PGM OFF” zostaje wyświetlone nych utworów na kilka sekund. 8 • W czasie przeszukiwania nie będzie wydawany dźwięk podczas odtwarzania plików DSD ze źródła USB. • Aby skorzystać z funkcji zdalnej kontroli urządzenia Bluetooth® , urządzenie Bluetooth® musi obsługiwać AVRCP (Profil zdalnego sterowania Audio Video). W zależności od stanu urządzenia, obsługa niektórych przycisków może nie być możliwa. Uwaga: TQBJ2003 REPEAT ON REPEAT OFF REPEAT • Po wysunięciu tacki płyty lub wyjęciu nośnika USB pamięć programu zostaje skasowana. Naciskaj przyciski numeryczne, [:] lub [9] aby wybrać zaprogramowaną stację. € Możesz także nacisnąć [:/6] lub [5/9] na urządzeniu głównym, gdy wybrano “PRESET” jako tryb strojenia*2. [. . . ] € Gdy wyświetlane jest wskazanie “REMOTE 2”, naciśnij i przytrzymaj [OK] i [2] przez co najmniej 4 sekundy. €USB OVER CURRENT ERROR” • Urządzenie iPhone/iPad/iPod lub urządzenie USB pobiera zbyt dużo prądu. Odłącz urządzenie iPhone/iPad/iPod lub USB, po czym wyłącz i włącz system ponownie. €VBR” • System nie może pokazać pozostałego czasu odtwarzania dla ścieżek ze zmienną prędkością bitów (VBR). [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC SC-PMX80EG

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC SC-PMX80EG.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag