Instrukcja obsługi PANASONIC SC-HTB688EG

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC SC-HTB688EG. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC SC-HTB688EG będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC SC-HTB688EG


PANASONIC SC-HTB688EG : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (8758 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC SC-HTB688EG (2118 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC SC-HTB688EG

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Book 29 ページ 2017年1月11日 水曜日 午前10時59分 SVENSKA Avfallshantering av produkter och batterier Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser. Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön. När du ansluter huvudenheten till uttaget som är märkt med “HDMI (ARC)” på tv:n, krävs inte den optiska digitalljudkabeln som vanligtvis krävs för att lyssna på ljud från tv:n längre, och du kan njuta av tv-bilderna och ljuden med en enda HDMI-kabel. [. . . ] ‰ Dodatkowe informacje na temat sposobu podłączania urządzenia Bluetooth® znajdują się w jego instrukcji obsługi. ‰ Jeżeli wybrano “ ” jako źródło, system automatycznie spróbuje się połączyć z ostatnim podłączonym urządzeniem Bluetooth®. W przypadku niepowodzenia należy spróbować nawiązać połączenie ponownie. ‰ Urządzenie Bluetooth® zostanie odłączone, jeśli wybrane zostanie inne źródło dźwięku (np. ‰ Do systemu można podłączać tylko jedno urządzenie jednocześnie. Zmienione ustawienia są podtrzymywane do czasu ponownej zmiany, o ile nie zostało zaznaczone, że jest inaczej. ‰ Wskaźniki nie będą migały po osiągnięciu pozycji maksymalnej lub minimalnej. SUBWOOFER VOL j , -----------------# i VOL ∫ Regulacja poziomu natężenia dźwięku głośnika niskotonowego 1 Naciśnij [i SUBWOOFER] lub [SUBWOOFER j], aby wyświetlić aktualny poziom. Gdy wyświetlany jest poziom: Naciśnij [i SUBWOOFER] lub [SUBWOOFER j], aby wyregulować poziom. Urządzenie główne Naciśnij [INPUT] [ -PAIRING] Aby wybrać “HDMI (ARC)” -# “OPTICAL” ^----“ ” (Bluetooth®) , ---} “ ” (Bluetooth®) 4 3 Pilot zdalnego sterowania Naciśnij [HDMI (ARC)] [OPTICAL] [ -PAIRING] Aby wybrać “HDMI (ARC)” “OPTICAL” “ ” (Bluetooth®) 2 1 Najniższy ≥ Tego pilota nie można używać do sterowania podłączonymi urządzeniami. ˆ Gdy “ źródło ” zostanie wybrane jako W urządzeniu Bluetooth®: Wybierz ten zestaw jako źródło odtwarzania podłączonego urządzenia Bluetooth® i rozpocznij odtwarzanie. ˆ Gdy “OPTICAL” zostanie wybrane jako źródło Na telewizorze i podłączonym urządzeniu: Wybierz wyjście telewizyjne dla tego system audio i włącz odtwarzanie w podłączonym urządzeniu. Tryb dźwięku Wybranie tej opcji zapewnia dźwięk najlepiej dopasowany do dramatów i seriali komediowych. Zmienione ustawienia są podtrzymywane do czasu ponownej zmiany, o ile nie zostało zaznaczone, że jest inaczej. STANDARD Dual audio Wybranie opcji ustawia preferowany tryb kanału audio, gdy system odbiera dwa tryby audio. mUSIC CINEMA NEWS VOICE Naciśnij i przytrzymaj [MUTE] przez ponad 4 sekundy. W zależności od trybu dźwięku wskaźnik będzie migać jak przedstawiono poniżej. Tryb audio Główny Wskaźnik ∫ Ustawienie trybu surround (dźwięku przestrzennego) Efekt dźwięku przestrzennego można włączać lub wyłączać. Poboczny Główny +Poboczny ≥ Efekt będzie działał tylko, jeżeli wyjście dźwięku na podłączonym telewizorze lub odtwarzaczu jest ustawione na “Bitstream”, a “Dolby Dual Mono” jest dostępne w źródle dźwięku. ‰ Wskaźnik wybranego ustawienia miga przez 5 sekund, a następnie tryb konfiguracji jest wyłączany. ‰ Aby anulować wyciszenie, naciśnij ponownie ten przycisk lub przycisk regulacji głośności. π Jeżeli system audio działa w sposób nietypowy lub dźwięk jest niewłaściwy w rozwiązaniu problemu może pomóc przywrócenie ustawień fabrycznych ( 126). [. . . ] ‰ W zależności od parametrów i ustawień urządzenia połączenie może się nie powieść lub obsługa może się różnić od opisanej. ≥ Niniejszy system obsługuje funkcje zabezpieczeń Bluetooth®. Jednak w zależności od środowiska pracy i/lub ustawień zabezpieczenia te mogą być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas bezprzewodowego przesyłania danych do tego systemu audio. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC SC-HTB688EG

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC SC-HTB688EG.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag