Instrukcja obsługi PANASONIC SC-ALL7CD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC SC-ALL7CD. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC SC-ALL7CD będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC SC-ALL7CD


PANASONIC SC-ALL7CD : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (1597 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC SC-ALL7CD

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Instrukcja użytkowania Kompaktowy system stereo Model Nr SC-ALL7CD Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu i zachowanie jej na przyszłość. Przyrostek numeru modelu „EB” oznacza model przeznaczony na rynek brytyjski. RQT0A83-B 1 RQT0A83 Nota prawna Nagrywanie i odtwarzanie treści na tym (lub dowolnym innym) urządzenieumoże wymagać pozwolenia od właściciel praw autorskich. Panasonic nei ma kompetencji, nie zezwala i wyraźnie zrzeka się jakichkolwiek praw, możliwości lub zamiaru uzyskania takich pozwoleń w twoim imieniu. Do ciebie należy upewnienie się, że korzystasz z tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego w twoim kraju. Środki ostrożności OSTRZEŻENIE Urządzenie • By zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia, lub uszkodzenia produktu: – Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie wody. [. . . ] Co najmniej w ciągu trzech (3) lat od dostarczenia niniejszego produktu, Panasonic przekaże każdej osobie trzeciej, która skontaktuje się z nami na podane poniżej dane kontaktowe, za opłatą nieprzekraczającą kosztów fizycznego dostarczenia kodu, kompletną i przeznaczoną do odczytu komputerowego kopię właściwego kodu źródłowego objętą licencjami GPL V2. 0, LGPL V2. 1 lub innymi licencjami do tego zobowiązującymi, wraz z odpowiednim oświadczeniem o prawach autorskich dotyczącym tej kopii. Informacje Kontaktowe: oss-cd-request@gg. jp. panasonic. com Kod źródłowy oraz oświadczenie o prawach autorskich są również nieodpłatnie dostępne na naszej stronie internetowej podanej poniżej. http://panasonic. net/avc/oss/ LICENCJA GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Wersja 2. 1, Luty 1999 Prawa autorskie: Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 adres: Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Każdy jest uprawniony do powielania i rozpowszechniania dosłownych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego, przy czym nie zezwala się na dokonywanie w nim zmian. Stanowi ona również następczynię licencji GNU Library Public License, wersja 2, stąd też nadano jej numer wersji 2. 1. ] Preambuła Licencje na większość oprogramowania mają na celu pozbawienie Cię swobody w jego udostępnianiu i zmienianiu. W przeciwieństwie do tego, licencje GNU General Public Licenses zmierzają do zagwarantowania Twojej swobody w zakresie udostępniania i zmieniania darmowych programów - tak, aby zapewnić wolny dostęp do oprogramowania wszystkim jego użytkownikom. Niniejsza licencja, Lesser General Public License, ma zastosowanie do niektórych pakietów oprogramowania o szczególnym przeznaczeniu - zwykle bibliotek stworzonych przez Free Software Foundation oraz innych autorów, którzy zdecydują się z niej skorzystać. Ty również możesz z niej skorzystać; niemniej sugerujemy, aby najpierw uważnie przemyśleć, która licencja: niniejsza bądź zwykła licencja General Public License, stanowi lepszą strategię w konkretnym przypadku, w oparciu o poniższe wyjaśnienia. Odnosząc się do wolnego oprogramowania, mamy na myśli wolność użycia, a nie cenę. Nasze licencje General Public Licenses stworzone są po to, abyś: mógł swobodnie rozpowszechniać kopie wolnego oprogramowania (i pobierać, zgodnie z życzeniem, opłaty za taką usługę); otrzymał kod źródłowy lub miał możliwość jego uzyskania zgodnie ze swoim życzeniem; mógł zmieniać oprogramowanie i używać jego elementów w nowych wolnych programach; a także byś posiadał informację o możliwości wykonywania wymienionych czynności. W celu ochrony Twoich praw, potrzebne jest nałożenie ograniczeń zakazujących dystrybutorom pozbawiania Cię ich lub też zwracania się o ich zrzeczenie. Ograniczenia te przekładają się na pewne obowiązki, które musisz spełnić rozpowszechniając kopie biblioteki lub ją zmieniając. Na przykład, rozpowszechniając kopie biblioteki, czy to nieodpłatnie, czy za opłatą, musisz przekazać odbiorcom wszystkie prawa, które my przekazaliśmy Tobie. Musisz zapewnić, by oni również otrzymali, lub też mieli możliwość uzyskania, kodu źródłowego. Jeśli połączysz z biblioteką inny kod, musisz dostarczyć odbiorcom kompletne pliki obiektowe, tak by mogli oni je ponownie połączyć z biblioteką po dokonaniu w niej zmian i rekompilacji. Musisz również przedstawić im niniejsze warunki, tak, aby byli świadomi swoich praw. Chronimy Twoje prawa metodą, na którą składają się dwa kroki: (1) zastrzegamy prawa autorskie do biblioteki oraz (2) oferujemy Ci niniejszą licencję, która uprawnia do powielania, rozpowszechniania i/lub modyfikacji biblioteki. Aby chronić każdego rozpowszechniającego, pragniemy w sposób bardzo jasny zaznaczyć, że wolna biblioteka nie jest objęta żadną gwarancją. Ponadto, jeśli biblioteka zostanie zmodyfikowana przez kogoś innego, a następnie przekazana dalej, odbiorcy powinni wiedzieć, że otrzymana przez nich wersja nie jest wersją pierwotną, tak by dobre imię pierwotnego autora nie zostało naruszone wskutek problemów, które spowodowały inne osoby. W końcu, patenty na oprogramowanie stanowią ciągłe zagrożenie dla istnienia każdego wolnego programu. Pragniemy zapewnić, że firma nie może skutecznie nałożyć ograniczeń na użytkowników wolnego programu poprzez uzyskanie ograniczonej licencji od posiadacza patentu. Stąd też, nalegamy, aby każda licencja na korzystanie z patentu uzyskana dla wersji biblioteki była zgodna z pełną swobodą korzystania określoną w niniejszej licencji. [. . . ] Dalsze rozpowszechnienia w formie binarnej muszą powielać powyższe oświadczenie o prawach * autorskich, niniejszą listę warunków, a także następujące wyłączenie odpowiedzialności w * dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczonych z rozpowszechnieniem. Wszelkie materiały reklamowe odnoszące się do cech lub korzystania z niniejszego * oprogramowania muszą ukazywać następujące wskazanie źródła: * „Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez the NetBSD * Foundation, Inc. Nazwa The NetBSD Foundation ani imiona i nazwiska (nazwy) * osób, które wniosły swój wkład, nie mogą być wykorzystywane do reklamowania lub promowania produktów pochodzących * od niniejszego oprogramowania bez uprzedniego szczególnego pisemnego pozwolenia. * * NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ THE NETBSD FOUNDATION, INC. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC SC-ALL7CD

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC SC-ALL7CD.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag