Instrukcja obsługi PANASONIC PAWDHWM120ZNT

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC PAWDHWM120ZNT. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC PAWDHWM120ZNT będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC PAWDHWM120ZNT


PANASONIC PAWDHWM120ZNT : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (3460 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC PAWDHWM120ZNT

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] Apparaten kan användas av barn över 8 år, äldre personer och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och om de är medvetna om potentiella risker. Värmepumpen är inte avsedd för industriellt bruk och användning i områden med korrosiva och explosiva ämnen. Luftintaget och luftutloppet kan också utföras genom att in- och utloppet från och till angränsande rum. Instruktionerna för användning är en komponent och en viktig del av denna produkt och måste levereras till kunden. [. . . ] Wartości spadku ciśnienia statycznego poszczegółnego elementu (spadki ciśnienia statycznego elementów odnoszą się do średnicy wewnętrznej ø125mm lub 150x70mm) przedstawione są w tabeli 2. Rodzaj elementu Spiralnie rowkowana rura Prostokątna rura □150x70mm Prostokątne kolano horyzontalne 90° Łuk 90° Kątowy zawór redukcyjny ø125 na □150x70 Prostokątne kolano wertykalne 90° Łuk 45° Zawór redukcyjny ø125 na □150x70 Rura elastyczna Krata ssąca Wartość spadku ciśnienia statycznego Wykres 2 Wykres 2 (streszczenie DN 125) 5 Pa 4 Pa 5 Pa 5 Pa 3 Pa 3 Pa Wykres 2 25 Pa PL Tabela 2: Rodzaje elementów i związane z nimi wartości spadku ciśnienia Rura elastyczna DN 125 Spiralnie rowkowana rura DN 125 spadek ciśnienia objętościowy przepływ powietrza Wykres 2: Wartość spadku ciśnienia statycznego dla wybranej rury 252 Ilość elementów Prostokątne kolano horyzontalne 90° Rura elastyczna (DN125) Krata ssąca Razem: 4 13, 5 m 1 5 1, 85 (150 m³/h) 25 20 25 25 70 Tabela 3: Przykład obliczania spadku ciśnienia Uwaga Jak już wspomniano, całkowita utrata ciśnienia statycznego, która jest obliczana przez zsumowanie strat ciśnienia statycznego poszczegółnego elementu wbudowanego w systemie rurociągów, nie może przekraczać wartości 95 Pa. w przeciwnym przypadku , wartości COP zaczynają intensywnie spadać. WYZNACZANIE NASTAWIENIA WENTYLATORA Gdy jest określony spadek ciśnienia, musimy wybrać program działania wentylatora. Sposób działania wybieramy za pomocą wykresu1, który wykazuje właściowości aerodynamiczne wentylatora w zależności od przepływu powietrza i spadku ciśnienia rurociągu*. uwaga: * Spadek ciśnienia rurociągu – na wykresie 1 oznaczony jako dyferencja ciśnienia. Obszar działania sanitarnej pompy ciepła Na wykresie 1 pomiędzy krzywymi są oznaczone kolorami dwie strefy działania sanitarnej pompy ciepła:  oznaczona kolorem iemno zielonym strefa oznacza obszar zastosowania z wyższą skutecznością. Objętościowy przepływ powietrza w tej strefie jest wyższy, co wymaga niższego spadku ciśnienia (wykonanie systemu kanałowego z minimalnym spadkiem ciśnienia). Wśród właściowości aerodynamicznych 80% do 100% znajduje się obszar, gdzie gdzie hałas jest znacznie większy. Jeśli przepływ powietrza nie odpowiada systemowi wentylacji, musimy wybrać następną, wyższą lub niższą, odpowiednią właściowość aerodynamiczną, która odpowiada systemowi wentylacji. Wybór punktu działania wentylatora do systemu wentylacyjnego Przy wyznaczeniu prędkości wentylatora, musimy znać maksymalny przepływ powietrza dla wentylacji i spadku ciśnienia, wytwarzanego przez rurociąg. Na wykresie 1 w wybranym przepływie powietrza zaznaczono wertykalną linię, następnie przy spadku ciśnienia, które obliczyliśmy (na podstawie ustawień rurociągu), zaznaczono linię horyzontalną. Punkt, w którym linie przecinają się, wybieramy najbliższą krzywą prędkości wartości wentylatora. Przykład wybóru właściwości aerodynamicznych Na wykresie 3, przy przepływie powietrza 150 m³/h zaznaczono wertykalną linię. Rurociąg przedstawia na przykład 70 Pa spadku ciśnienia, dodamy go do linii dolnej (czerwonej). Punkt, w którym linie przecinają się, leży na krzywej, odpowiadającej 60% prędkości wentylatora. Jest to ustawienie standarowe wentylatora, który jest również wstępnie ustawiony przez producenta. Dopływ zimnej wody jest oznaczony na niebiesko, odpływ ciepłej wody – na czerwono. Zbiornik ciepłej wody można podłączyć do domowej instalacji wodociągowej bez zaworu redukcyjnego w przypadku gdy ciśnienie w instalacji jest niższe od 0, 6 MPa (6 bar). W przeciwnym razie należy zamontowac zawór redukcyjny, który zabezpiecza przed tym, aby ciśnienie przy dopływie wody do zbionika ciepłej wody nie przekraczało ciśnienia znamionowego. Na przewodzie dopływowym pompy ciepła należy bezwzględnie zainstalować zawór bezpieczeństwa, który zapobiega zwiększaniu ciśnienia w zasobniku ponad 0, 1 MPa (1 bar) powyżej ciśnienia znamionowego. Dysza wylotowa na zaworze bezpieczeństwa musi być skierowana w bezpiecznym kierunku. [. . . ] Kiedy żądana prędkość wentylatora jest nastawiona, po krótkim czasie opóźnienia zostanie ona zapisana automatycznie lub zostanie skasowana po przyciśnięciu pola 4. Nastawienie trybu niskotemperaturowego działania pompy ciepła (parametr 27) Gdy wybrany jest parametr (27), za pomocą przycisku (+) lub (-) określony zostaje tryb działania pompy ciepła, który zależny jest od konstrukcji pompy ciepła. Tryb działania w niskich temperaturach można nastawić tylko wtedy, gdy konstrukcja pompy ciepła to umożliwia!**** Po lewej stronie (poleTEMP), wyświetlony jest stan zestawu: Yes – konstrukcja pompy ciepła TC ZNT, tryb działania pompy ciepła (do -7°C), system zawiera zawór 4-drożny. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC PAWDHWM120ZNT

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC PAWDHWM120ZNT.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag