Instrukcja obsługi PANASONIC NR-BS53VW3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC NR-BS53VW3. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC NR-BS53VW3 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC NR-BS53VW3


PANASONIC NR-BS53VW3 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (80600 Ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC NR-BS53VW3

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] 162 Säkerhetsföreskrifter Denna applikation är ämnad att användas i hemmet och liknande applikationer såsom -personalköksområden i affärer, kontor och andra arbetsmiljöer; -bondgårdar och av gäster i hotell, motell och bostadsområdeslika miljöer; -bed and breakfast-typen av miljöer; -catering and liknande icke-detaljhandelapplikationer. Denna kyl/frys kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med fysiska, sensoriska eller mentala handikapp, eller med otillräcklig erfarenhet av eller kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande användningen av kylen/frysen på ett säkert sätt och att de förstår riskerna. — Kläm, knyt och böj inte nätkabeln och placera inga tunga föremål på den. — Förvara inte bensin eller andra lättantändliga vätskor och gaser i kylen/ frysen, och använd inte sådana nära kylen/frysen. [. . . ] Zklane półki S Położenie tych półek (za wyjątkiem trzeciej półki od góry w zamrażarce) można dowolnie ustawiać. ółki na drzwiach P Położenie tych półek (tylko druga półka od dołu w lodówce) można dowolnie ustawiać. Strefa 5° Fresh Uwagi: ●● Temperatury strefy 0° i Strefy 5° Fresh zmieniają się w zależności od temperatury ustawionej dla lodówki. —● Wewnątrz zamrażarki można uzyskać o wiele większą przestrzeń do użytkowania wyjmując pierwszą i drugą szufladę. Lodówka musi zostać umieszczona w dobrze wentylowanym, suchym i chłodnym miejscu. Kombinacja pojemników i półek, która zapewni największą pojemność i najbardziej wydajne zużycie energii przez lodówkę. —● Wyjmij u góry pierwszą i drugą szufladę oraz pojemnik na lód z zamrażarki. —● W zakupionym urządzeniu wszystkie półki znajdują się w tym samym położeniu. Otwieraj drzwi tylko wtedy, gdy to konieczne i na maksymalnie krótki czas. Od czasu do czasu wyczyść otwory wentylacyjne na spodzie lodówki za pomocą odkurzacza itp. (zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić rurki z wodą lub czynnikiem chłodniczym wewnątrz osłony). Wskaźnik temperatury (wyposażenie) ●● Ten wskaźnik jest właściwy tylko dla lodówki zakupionej we Francji. wskaźnik temperatury Ściany zewnętrzne i panel operacyjny 1 Panel sterowania 2 Panel Dozownika lodu/wody  3 Dozownik lodu/wody 4 Uchwyt drzwi Panel Dozownika lodu/wody    a b c d e f g Obszar wyświetlenia a. Oziom mocy chłodzenia P Moc chłodzenia lodówki wskazana jest tutaj. Najniższy poziom mocy ( dy sprężarka jest wyłączona lub pracuje przy najniższej prędkości) g a b Niski poziom mocy (gdy sprężarka pracuje przy niskiej prędkości) Średni poziom mocy (gdy sprężarka pracuje przy średniej prędkości) c d Wysoki poziom mocy (gdy sprężarka pracuje przy wysokiej prędkości) e f g h i j b. Wyświetlenia pojawiają się przy włączaniu przycisków lub przy otwieraniu drzwi. —● Wyświetlana temperatura może różnić się od temperatury rzeczywistej. Temperatura wewnątrz lodówki różni się w zależności od czynników takich jak: temperatura otoczenia, prędkość pracy sprężarki, częstotliwość otwierania i zamykania drzwi oraz ilość i sposób przechowywania produktów wewnątrz. Lodówka: 4 °C Zamrażarka: -20 °C a b c d Strefa Vitamin-Safe: 2 °C e f a Panel sterowania zaświeca się, wyświetlona jest temperatura wewnątrz lodówki. B Wyświetlacz temperatury zaczyna migać, wskazując, że temperatury można ustawić. D Za każdym razem, gdy naciskany jest przycisk, migający wyświetlacz zmienia się o jedno pole w kolejności: lodówka, zamrażarka i Strefa Vitamin-Safe. F Wyświetlacz przestaje migać i zaświeca się, wskazując, że temperatury są już ustawione. [. . . ] Rzeczywiste zużycie energii różni się w zależności od sposobu użycia urządzenia i jego lokalizacji. Zużycie energii podczas pracy różni się w zależności od miejsca instalacji urządzenia, ustawienia temperatury poszczególnych komór, temperatury i wilgotności otoczenia, częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości i temperatury przechowywanej żywności oraz sposobu użycia urządzenia. *2 Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10 °C do 43 °C Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC NR-BS53VW3

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC NR-BS53VW3.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag