Instrukcja obsługi PANASONIC MK-F800

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Linki sponsorowane

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy PANASONIC MK-F800. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy PANASONIC MK-F800 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla PANASONIC MK-F800


PANASONIC MK-F800 : Pobierz kompletny podręcznik użytkownika. (83265 Ko)

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

   PANASONIC MK-F800 (42175 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika PANASONIC MK-F800

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[. . . ] € The program will time-out and reset itself after 20 seconds if the program is paused during processing and no further action is done. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a chápou rizika, k nimž může dojít. S OOSpotřebič vždy odpojte od přívodu proudu v případě, že jej ponecháte bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním. Pro odemčení provádějte stejné kroky jako pro uzamčení, ale v opačném pořadí. [. . . ] Nacisnąć przełącznik zatrzymywania/uruchamiania lub IMPULS, aby rozpocząć pracę. Uwaga: • Przy obróbce długich i cienkich produktów, należy je umieścić oparte o przednią ściankę rury podawczej, jak zostało to przedstawione na rysunku 1, aby miały podparcie, Przednia dzięki czemu zostanie zapewniona równa obróbka. cianka • Należy wyrzucać wszystkie pozostałe kawałki nieobrobionych produktów. € Produkty bogate w błonnik należy układać tak, jak pokazano na rys. Jednorazowa ilość Czas pracy (w przybliżeniu) Metoda przygotowania Zmieszać drożdże z wodą i dodawać podczas wyrabiania ciasta (dodanie drożdży bezpośrednio przed wyrabianiem może być przyczyną łuszczenia się i przedwczesnego wyrośnięcia). Jeśli ciasto nadal wydaje się być puszyste po początkowym wyrabianiu należy dodać 1 łyżeczkę wody. Gdy wystąpią duże wibracje, spowodowane owijaniem się ciasta wokół wałka napędowego, dodać 1 łyżkę stołową mąki. Nie wyrabiać ponownie ciasta po zakończeniu procesu wyrabiania; jeśli wygląd ciasta nie jest zadowalający, należy kontynuować wyrabianie rękami. 3 Wybrać tryb ciągły i wyregulować do odpowiedniej prędkości za pomocą wybieraka obrotowego. Przed wyjęciem końcówki się kuli ciasta Gdy kula ciasta zostanie uformowana, nacisnąć do wyrabiania należy wyjąć kulę ciasta z miski. W takim przypadku należy przycisnąć pokrywkę miski obiema rękami w celu przytrzymania jej podczas pracy urządzenia. € W trybie wyrabiania nie ponawiać obróbki, gdy ciasto zostało sformowane po raz pierwszy. € Duża ilość masła i cukru w cieście może być przyczyną powstawania wibracji podczas pracy w trybie wyrabiania. € Zastosowanie innej mąki niż mąka piekarska może być przyczyną powstawania wibracji. Przed przystąpieniem do wyrabiania odjąć 1–2 łyżki stołowe wody od całości wody, a następnie dodawać wodę po trochu podczas wyrabiania, w zależności od potrzeby. Gdy pożądana faktura zostanie uformowana, nacisnąć przełącznik zatrzymania/ uruchamiania, aby zatrzymać napęd. po zakończeniu pracy wyłączyć wyłącznik zasilania i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Ostrożnie wyjąć z miski końcówkę do ubijania wraz z ubitym produktem. Polski Uwaga: • Nie ubijać za długo śmietany, ponieważ mogą zacząć się tworzyć grudki masła. Przed wyjęciem przetworzonych produktów należy wyjąć końcówkę do ucierania z miski. Uwaga: • Nie wkładać produktów przez rurę podawczą podczas pracy z końcówką do ucierania. Zaświeci się dioda wybranego trybu i rozlegnie się piknięcie. [. . . ] W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego. Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego. W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych prosimy o kontakt z władzami lokalnymi. Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego. [. . . ]

WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY PANASONIC MK-F800

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy PANASONIC MK-F800.

Szukaj instrukcji

 

Copyright © 2015 - LastManuals - All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

flag